Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU-puheenjohtajuus
Valtiovarainministerit pyrkivät sopuun arvonlisäveropetosten torjunnasta

Valtiovarainministeriö
6.11.2019 16.22
Tiedote
Mika Lintilä.

EU-maiden valtiovarainministerit käsittelevät muun muassa verkkokaupan arvonlisäveropetosten torjuntaa, kun talous- ja rahoitusasioiden neuvosto kokoontuu Brysselissä perjantaina 8. marraskuuta. Kokouksen puheenjohtajana toimii valtiovarainministeri Mika Lintilä.

”Pyrimme vahvistamaan veroviranomaisten ja maksupalveluntarjoajien yhteistyötä, jotta viranomaiset pystyisivät torjumaan verkkokaupan arvonlisäveropetoksia. Uudistus antaisi veroviranomaisille uuden tehokkaan työkalun”, ministeri Lintilä sanoo.

Ehdotusten mukaan maksupalveluntarjoajien pitäisi raportoida tietoja rajat ylittävistä maksutapahtumista. Tiedot kerättäisiin sähköiseen järjestelmään, jota jäsenvaltioiden petostentorjuntaviranomaiset voisivat hyödyntää selvittääkseen arvonlisäveropetoksia. Ministerit pyrkivät poliittiseen yhteisymmärrykseen lainsäädäntöehdotuksista.

Pienyrittäjien hallinnollista taakkaa kevennetään

Valtiovarainministerit tavoittelevat poliittista yhteisymmärrystä pienyrittäjien arvonlisäverotuksen erityisjärjestelmän uudistamisesta. Jäsenvaltioiden on jo nykyisin mahdollista vapauttaa pienyritykset verovelvollisuudesta, koska arvonlisäverovelvoitteiden noudattamisesta koituu pienille yrityksille suhteellisesti enemmän kustannuksia kuin suurille.

Uudistuksen tavoitteena on parantaa kilpailuneutraalisuutta ja keventää pienyritysten hallinnollista taakkaa. Ehdotus laajentaisi pienyritysten verovapauden koskemaan myös jäsenvaltioon sijoittautumattomia yrityksiä. Lisäksi ehdotuksessa määritellään kynnysarvo jäsenvaltioiden asettamalle verovapaudelle ja yhtenäistetään verovapauden soveltamisen ehtoja.

Ministerit linjaavat ilmastorahoituksesta

Neuvoston on tarkoitus hyväksyä päätelmät ilmastorahoituksesta. Päätelmissä vahvistetaan EU:n ja jäsenmaiden voimakas tuki Pariisin ilmastosopimuksen kiireiselle ja kunnianhimoiselle toimeenpanolle.

Lisäksi asialistalla on muun muassa valmisteveroasioita ja tilannekatsaus digitaalisen talouden verotuksesta. Puheenjohtajamaa Suomi kertoo kokouksessa virtuaalivaroja koskevasta yhteisestä lausumasta, joka on tarkoitus valmistella joulukuun neuvostoon.

Neuvosto käy makrotaloudellisen vuoropuhelun työmarkkinaosapuolten kanssa ja keskustelun kestävästä rahoituksesta Euroopan vapaakauppaliiton (Efta) maiden kanssa. Lisäksi Suomi järjestää ensimmäisenä EU-puheenjohtajamaana talous- ja koulutusasioista vastaavien ministerien yhteisen neuvostokokouksen.

Torstaina 7. marraskuuta ministeri Lintilä osallistuu euroryhmän kokoukseen. Suomi ei johda puhetta euroryhmässä, vaan ryhmällä on pysyvä puheenjohtaja.

EU:n opetus- ja valtiovarainministerit ensi kertaa yhteisneuvostoon (tiedote 6.11.)

Neuvoston aiheet (neuvoston sivut, päivitetään kokouksen jälkeen)

Euroryhmän aiheet (neuvoston sivut, päivitetään kokouksen jälkeen)

Lisätietoja:

Finanssineuvos Martti Salmi, puh. 0400 510 304, martti.salmi(at)vm.fi
Ministerin erityisavustaja Niina Nurkkala, puh. 050 347 2661
EU-puheenjohtajakauden mediapalvelu, puh. 02955 30269, press(at)vm.fi

Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto (Ecofin) on yksi EU:n neuvoston kokoonpanoista. Ecofin päättää vastuualueensa EU-lainsäädännöstä useimmiten yhteistyössä EU:n parlamentin kanssa. Tehtäviin sisältyy myös jäsenmaiden talouspolitiikan koordinointi. Ecofin-neuvostoon kuuluvat EU-maiden valtiovarainministerit.

Euroryhmä on epävirallinen elin, jonka tehtävänä on koordinoida euromaiden talouspolitiikkaa ja edistää talouskasvua. Ryhmään kuuluvat euromaiden valtiovarainministerit. Euroryhmä tekee poliittisia linjauksia mutta ei päätä esimerkiksi lainsäädännöstä.

Mika Lintilä Talouspolitiikka Verotus