Hoppa till innehåll
Media

Finland sände sitt utkast till budgetplan till EU

finansministeriet
Utgivningsdatum 13.10.2022 15.20
Pressmeddelande

Finland sände torsdagen den 13 oktober ett utkast till budgetplanen för nästa år till Europeiska kommissionen.

Utkasten till budgetplaner hör till EU:s samordnade tillsynsförfarande. Avsikten är att budgetplanen ska göra det möjligt att upptäcka eventuella avviker från strategin för den offentliga ekonomin som varje medlemsland ingick i sitt stabilitetsprogram.

Utkastet till en budgetplan ska innehålla uppgifter om

  • makroekonomiska prognoser och antaganden
  • målen för den offentliga ekonomin
  • prognoser för inkomster och utgifter i det fall att politiken förblir oförändrad
  • Inkomst- och utgiftsmål
  • diskretionära åtgärder som ingår i budgetpropositionen
  • målen och de nationella rekommendationerna i EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi
  • en jämförelse av stabiliseringsprogrammet och utkastet till budgetplan.

Budgetplanen baserar sig på regeringens budgetproposition och kommunekonomiprogrammet för nästa år samt årets tilläggsbudgetar. Alla länder i euroområdet ska lämna en motsvarande plan till EU-kommissionen senast i mitten av oktober.

Ytterligare information:
Marketta Henriksson, chef för EU-sekretariatet, tfn 02955 30441, marketta.henriksson(at)gov.fi