Hoppa till innehåll
Media

Företagens skattebetalningsarrangemang lättas

finansministeriet
Utgivningsdatum 18.3.2020 14.30
Pressmeddelande

Skatteförvaltningen lindrar villkoren för betalningsarrangemangen och finansministeriet bereder en lägre dröjsmålsränta på de skatter som ingår i betalningsarrangemanget. Ändringarna gäller för viss tid.

Ett företag kan även under normala förhållanden få förlängd betalningstid för sina skatter om det råkar i betalningssvårigheter. Villkoren för betalningsarrangemanget lindras och dröjsmålsräntan på de skatter som ingår i betalningsarrangemanget sänks på grund av coronavirusepidemin.

Dröjsmålsräntan föreslås bli sänkt till fyra procent

Dröjsmålsräntan på de skatter som ingår i betalningsarrangemanget föreslås bli sänkt från sju procent till fyra procent. Den sänkta dröjsmålsräntan ska tillämpas retroaktivt på skatter som förfallit till betalning efter ingången av mars.

Ändringen är tidsbegränsad och gäller skatter som förfaller till betalning senast i slutet av augusti. Finansministeriet har börjat bereda lagändringen. Avsikten är att regeringens proposition överlämnas så snart som möjligt.

Mer betalningstid för betalningsarrangemanget

Skatteförvaltningen underlättar tillfälligt villkoren för betalningsarrangemangen.

Ett företag behöver t.ex. inte betala de skatter som ingår i betalningsarrangemanget under de tre första månaderna. För närvarande är den första betalningsposten en månad efter det att arrangemanget har ingåtts. Dessutom lägger Skatteförvaltningen automatiskt till de nya skatteskulder som uppkommit efter betalningsarrangemanget till betalningsarrangemanget till utgången av maj. Betalningsposterna för betalningsarrangemanget kan delas ut på högst två år.

Skatteförvaltningens pressmeddelande om betalningsarrangemang

Frågor och svar om betalningsarrangemang för skatter och andra räntefrågor

Ytterligare information:

Pertti Nieminen, specialsakkunnig, tfn 02955 30461, pertti.nieminen(at)vm.fi

Beskattning