Hoppa till innehåll
Media

Remissbehandling
Förslag till reform av punktskatten på läskedrycker på remiss

finansministeriet
Utgivningsdatum 5.10.2022 15.07
Pressmeddelande

Syftet med propositionen är att styra konsumtionen och produktionen av drycker med högt sockerinnehåll till drycker som innehåller mindre socker samt att se över skattebasen för punktskatten på läskedrycker utifrån den pågående statsstödsgranskningen. Remissbehandlingen om ändring av lagen om läskedrycksaccis pågår till den 26 oktober.

Enligt förslaget ändras punktskatten på läskedrycker effektivare i en hälsobaserad riktning genom att den hälsostyrning som ingår i skatten stärks. Skatten föreslås bli delad upp i sex skatteklasser i stället för de nuvarande två skatteklasserna. 

Skatt enligt den lägsta skatteklassen ska tas ut för produkter utan tillsats av socker. Skatten på drycker utan tillsats av socker föreslås vara 13 cent per liter och motsvara den nuvarande skattenivån för sockerfria drycker. Skatten på drycker med tillsats av socker föreslås i fortsättningen vara graderad i fem skatteklasser enligt produktens totala sockerhalt. Skatten på drycker som innehåller tillsatt socker föreslås vara 19, 25, 32, 39 eller 46 cent per liter. 

Beskattningen av osötade och icke-smaksatta vatten och mineralvatten föreslås bli ändrad så att punktskatt på läskedrycker också ska tas ut för drycker som har packats i minutförsäljningsförpackningar som rymmer mer än fem liter. Det föreslås att dryckesingredienser i fast form inte längre ska omfattas av punktskatten. 

Lagen avses träda i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning av statsrådet efter det att Europeiska kommissionen har säkerställt att den föreslagna modellen för punktskatt på läskedrycker är förenlig med EU:s regler om statligt stöd. 

Beredningen av en reform av punktskatten på läskedrycker baserar sig på regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering och på riktlinjerna för budgetförhandlingarna 2022.
Utkastet till regeringsproposition sändes på remiss den 5 oktober. Remisstiden går ut den 26 oktober. 

Ytterligare information:
Pia Kivimies, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30183, pia.kivimies(at)gov.fi