Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Säkerhetsnätsverksamheten vid Haltik överförs till Valtori

Finansministeriet
12.5.2016 13.39
Pressmeddelande

Uppgifterna inom säkerhetsnätsverksamheten och verksamhetens personal överförs den 1 juni 2016 till Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori.

Vid Valtori ska verksamheten organisatoriskt ingå i den enhet som svarar för säkerhetsnätsverksamheten, TUVE, och som är direkt underställd verkställande direktören. Sammanlagt 334 personer på 28 orter överförs från Förvaltningens IT-central Haltik till Valtori. Värdet av den tjänsteproduktion som överförs uppgår till cirka 60 miljoner euro. Vid Valtori arbetar efter överföringen sammanlagt över 1 100 personer med informations- och kommunikationstekniska uppgifter från 86 ämbetsverk eller inrättningar inom statsförvaltningen, och verksamheten är fördelad på 38 orter. Värdet av Valtoris tjänsteproduktion uppgår till cirka 250 miljoner euro.

Till ansvarsområdet för Valtori hör utöver de tidigare överförda, icke-branschspecifika tjänsterna (TORI-tjänster) också de informations- och kommunikationstekniska tjänster för hög beredskap och säkerhet (TUVE-tjänster) som är avsedda för statens högsta ledning och säkerhetsmyndigheterna.

Centraliseringen av tjänsterna till Valtori baserar sig på lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster som trädde i kraft den 1 januari 2014 och på lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät som trädde i kraft den 1 5 januari 2015. 

Ytterligare information:

Hannele Kerola

lagstiftningsråd

[email protected]

tfn 02955 30199

Timo Saastamoinen

konsultativ tjänsteman

[email protected]

tfn 02955 30446

Offentliga förvaltningens ICT