Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Beredningen av lagändringar inleds
Inkomstregistret utvidgas i två skeden – pensioner och förmåner inkluderas 2021

Finansministeriet
28.5.2019 9.00
Pressmeddelande

Tidsplanen för utvidgningen av inkomstregistret ändras. Finansministeriet börjar bereda lagändringar som skjuter upp införlivandet av pensioner och förmåner i systemet till år 2021. Användargruppen för löneuppgifter utvidgas emellertid enligt planerna nästa år.

Inkomstregistret togs i bruk vid ingången av innevarande år. Arbetsgivarna meddelar uppgifterna om löner, arvoden och andra förvärvsinkomster till inkomstregistret. Uppgifter i registret används i dagsläget av Skatteförvaltningen, arbetspensionsbranschen, FPA och Sysselsättningsfonden.

Enligt den nya tidsplanen ska Inkomstregistret utvidgas enligt följande:

  • År 2020: Användarna av inkomstuppgifter utvidgas till att omfatta bland annat arbetslöshetskassor, utvecklings- och förvaltningscentren, regionförvaltningsverken, försäkringsbolagen, kommunerna och Statistikcentralen.
  • År 2021: Informationsinnehållet utvidgas till att omfatta pensioner och förmåner.

Målet är att säkerställa registrets funktion

Den ursprungliga planen var att utvidgningen skulle ha skett vid ingången av 2020. Erfarenheterna under början av året har emellertid visat att systemet kräver mera arbete än man väntat sig.

”Förändringen är så stor att det lönar sig att indela den i två skeden. På så sätt kan vi se till att allt fungerar smidigt även efter utvidgningarna. Dessutom behöver vi ytterligare tid för arbetsgivarrådgivning i år”, säger projektchefen Arto Leinonen.

Finansministeriet börjar bereda nödvändiga lagändringar. Avsikten är att regeringspropositionen utfärdas nästa höst.

Inkomstregisternyheten

Tulorekisteri digitalisoi palkkaraportoinnin – yritysten työtä pitää vielä helpottaa (kolumn 11.3., på finska)

Utvidgningen av inkomstregistret underlättar ansökan om förmåner och effektiviserar behandlingen av förmånsbeslut (pressmeddelande 22.11.2018)

Ytterligare information:

Arto Leinonen, projektchef, tfn 02955 30450, arto.leinonen(at)vm.fi

Beskattning Offentliga förvaltningens ICT