Hoppa till innehåll
Media

Gräsrotsfinansieringens popularitet ökar snabbt

finansministeriet
Utgivningsdatum 28.12.2016 14.16
Nyhet

Enligt finansministeriets enkät har marknaden för gräsrotsfinansiering i Finland mer än fördubblats på ett år.

Med gräsrotsfinansiering insamlas i år finansiering till ett belopp av sammanlagt 153 miljoner euro, jämfört med 70,5 miljoner euro i fjol. För två år sedan omfattade marknaden 52 miljoner euro.

De finansieringsformer som är viktiga för företagen är investeringsbaserad och lånebaserad gräsrotsfinansiering, och tillväxten i fråga om dessa har varit mycket snabb. Gräsrotsfinansieringen indelas i år enligt följande:

  • investeringsbaserad gräsrotsfinansiering: 41,3 miljoner euro (+184 procent jämfört med i fjol)
  • lånebaserad gräsrotsfinansiering till företag: 39,9 miljoner euro (+92 procent)
  • person-till-person-lån mellan enskilda 71,3 miljoner euro (+106 procent)
  • vederlags- och produktbaserad gräsrotsfinansiering: 846 000 euro (+32 procent)

Finansministeriet har varje år sedan 2014 riktat en enkät till marknadsaktörerna. Med e-postenkäten har man nått största delen av de förmedlare av gräsrotsfinansiering som är verksamma på den finländska marknaden.

Tillväxten förväntas fortsätta

Finansministeriet bedömer att marknaden kommer att fortsätta att växa. Tillväxten stöds bland annat av den nya lagen om gräsrotsfinansiering, som förtydligar såväl marknadsaktörernas som investerarnas rättigheter och skyldigheter. I och med lagen blir låne- och investeringsbaserad gräsrotsfinansiering en del av den reglerade finansmarknaden.

Tabell: Belopp som samlats in eller förmedlats via olika former av gräsrotsfinansiering i Finland

Klarare investerarskydd vid gräsrotsfinansiering (pressmeddelande 8.12.)

Ny gräsrotsfinansieringslag i kraft i september (tiedote 25.8.)

Gräsrotsfinansieringslagen skapar nya finansieringsmöjligheter för företagstillväxt (pressmeddelande 7.4.)

Varför behövs det en lag om gräsrotsfinansiering?  Frågor och svar (12.4.)

Ytterligare information:

Aki Kallio, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30477, aki.kallio (at) vm.fi
Armi Taipale, lagstiftningsråd, tfn 02955 30399, armi.taipale(at)vm.fi