Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Riktlinjerna för den offentliga förvaltningen för lagring och förvaltning av information på remiss

Finansministeriet
5.7.2018 11.07
Nyhet

Finansministeriet sände den 5 juli riktlinjerna för den offentliga förvaltningen för lagring och förvaltning av information för remissbehandling. Riktlinjerna fastställer hur information som ägs av en organisation inom den offentliga förvaltningen kan lagras och förvaltas geografiskt.

Målet är att stödja staten, landskapen och kommunerna i beslutsfattandet när de planerar och upphandlar nya IKT-tjänster. Riktlinjernas viktigaste delområde handlar om IKT-tjänster med delade resurser, i synnerhet så kallade molntjänster.

De föreslagna riktlinjerna

  1. Molntjänster ska behandlas på samma sätt som alla andra upphandlingar eller ändringar av IKT-tjänster.
  2. När informationen finns lagrad utanför Finlands gränser ska det fästas särskild vikt vid avtalen, säkerställandet av tjänstens kontinuitet och åtkomsten till informationen.
  3. Molntjänsten ska uppfylla den upphandlande partens krav på servicefördelar och -garanti.
  4. Om molntjänsterna ger de bästa fördelarna och den bästa garantin och om det inte finns några andra restriktioner ska man i huvudsak välja dem.
  5. Molntjänsternas servicefördelar och - garanti ska utvärderas regelbundet åtminstone en gång om året samt när de väsentliga avtalsvillkoren ändras.
  6. Myndigheten upprätthåller en lista över godkända tjänsteleverantörer.
  7. Behandling av offentlig information ska inte begränsas.
  8. Personuppgifter och information av skyddsnivå IV kan behandlas i ett offentligt moln om datasäkerheten och -skyddet har ordnats och dokumenterats på behörigt sätt.
  9. Information av skyddsnivå III får behandlas i molntjänster som myndigheten har godkänt.

Remisstiden går ut den 7 september 2018. Begäran om utlåtande finns att få på lausntopalvelu.fi.

Ytterligare information:

under tiden 5 - 9.7 och 12.8 - 7.9 Pauli Kartano, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30486, pauli.kartano(at)vm.fi

under tiden 9 -  20.7  Aku Hilve, informationsförvaltningsråd, tfn 02955 30088, aku.hilve(at)vm.fi

övriga tider: julkict(at)vm.fi

 

 

 

Digitalisoituminen Förvaltningspolitiken Offentliga förvaltningens ICT