Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kansainvälinen vertailututkimus poliittisesta päätöksenteosta valtioneuvoston kehittämisryhmän työn pohjaksi

Finansministeriet
4.10.2016 11.00
Tiedote

Valtioneuvoston kehittämistyöryhmälle luovutettiin Säätytalon kutsuseminaarissa 4.10.2016 laaja kansainvälinen vertailututkimus poliittisesta päätöksenteosta ja komiteatyön toimivuudesta.

Vertailututkimuksessa Suomen lisäksi mukana viisi maata

Hankkeessa analysoitiin viiden maan (Ruotsi, Viro, Hollanti, Norja ja Uusi-Seelanti) valtioneuvostotason rakenteita, kehitystä, ohjaussuhteita ja toimintaa. Lisäksi hankkeessa pohdittiin miten näiden muiden maiden kokemusten avulla voitaisiin parantaa Suomen valtioneuvoston yhtenäisyyttä. Tutkimushankkeen on toteuttanut Ramboll Management Consulting ja se on toteutettu osana valtioneuvoston yhteistä selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN TEAS), jossa tuotetaan tietoa päätöksenteon ja tiedolla johtamisen tueksi.

Hankkeen asiantuntijoina ovat toimineet valtiotieteiden tohtori Petri Virtanen,  valtiotieteiden lisensiaatti Petri Uusikylä ja valtiotieteiden tohtori  Seppo Tiihonen. Hankkeen päätösseminaarin pääpuhujana toimi Leuvenin yliopiston professori Geert Bouckaert, jonka aihe oli  “Reforming reform: How change is changing?”.

Halu yhteistyöhön on tärkeämpää kuin rakenteet

Hankkeen asiantuntijat nostivat kutsuseminaarissa tutkimuksesta muutamia päähavaintojaan keskusteluun.

Päähavaintoja johtamisesta

  • Selkeä hallinnon kehittämisen visio ja kokonaisvastuu luovat jatkuvuutta. Laaja-alaisia komiteoita ja selvityshankkeita tarvitaan turvaamaan uudistusten toteutettavuus yli puoluerajojen ja hallituskausien.
     
  • Poliittisen johtamisen ja ministeriöiden virkamiesjohtamisen välisen työnjaon selkeys edistää yhtenäisen valtioneuvoston tapaa. Valtionhallinnon johtajilta vaaditaan aiempaa enemmän kykyä hyvään strategiseen johtamiseen, muutosjohtamiseen ja ihmisten johtamiseen.

Päähavaintoja rakenteesta

  • Keskushallinnon rakenteilla ei ole merkitystä valtioneuvoston yhtenäisyyden kannalta. Ratkaisevaa on politiikan ja hallinnon toimijoiden halu tehdä yhteistyötä. Yhtenäisen valtioneuvoston idea ja poikkihallinnollisuus toteutuvat vain kun päätöksenteko on selkeästi määritelty. Yhteistä kaikille tutkituille maille on valtiovarainministeriöiden vahva rooli.
     
  • Käynnissä oleva sote- ja maakuntauudistus edellyttää lähivuosina laajaa koordinaatiota poliittisessa päätöksenteossa ja keskushallinnossa.

Ehdotus valtioneuvostorakenteesta ja yhteistyömalleista vuoden loppuun mennessä

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen helmikuussa asettama Valtioneuvoston kehittämistyöryhmä hyödyntää vertailututkimuksen tuloksia jatkotyönsä pohjana. Varatuomari Seppo Tiitisen johtama työryhmä tekee ehdotuksensa valtioneuvostorakenteesta ja ylimmän valtiojohdon yhteistyömallista suhteessa eduskuntaan vuoden loppuun mennessä. Työryhmän toimeksiantoon kuuluu arvioida myös miten yhtenäisempi valtioneuvosto vaikuttaisi laajemmin hallinnon toimintatapojen uudistamiseen ja johtamiseen sekä digitalisaation edistämiseen. Työryhmältä odotetaan myös esitystä komiteatyöskentelyn uudistamisesta.

Valtioneuvoston kehittämistyöryhmä on osa johtamisen ja toimeenpanon parantamisen kärkihanketta, jonka yhtenä tavoitteena on valtioneuvoston ja valtionhallinnon johtamisprosessien sovittaminen yhteen strategisen hallitustyöskentelyn kanssa.

Vertailututkimus julkaistaan kokonaisuudessaan Valtioneuvoston Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisut –sivustolla viikon 41 alussa.

Tiedote työryhmän asettamisesta (12.2.2016)

Lisätietoja                          

Jarmo Huotari
neuvotteleva virkamies
p. 02955 30418

                                           

Anu Vehviläinen Finansministeriet Förvaltningspolitiken Kärkihankkeet Ministeriet spetsprojekt