Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens proposition
Förslag till ny reglering för avgörande av internationella skattetvister

Finansministeriet
13.12.2018 13.36
Pressmeddelande

Regeringen lämnade den 13 december ett förslag till lag om förfarandet för internationella skattetvister.

Syftet med den nya lagen är att genomföra EU-direktivet om förfarandet för internationella skattetvister i Finland. I ett direktivenligt förfarande försöker man hitta lösningar på enskilda tolkningsproblem som gäller internationell beskattning mellan EU-stater genom statliga förhandlingar, och i sista hand genom skiljemannaförfarande.

I den nya lagen föreskrivs om förfarandet för internationella skattetvister i enlighet med EU-direktivet, men målet är också att till vissa delar tillämpa de nya bestämmelserna även på andra mellanstatliga tvistlösningsförfaranden som gäller internationell beskattning. Avsikten är att vissa bestämmelser i den nya lagen ska tillämpas även då den skattskyldiga begärt tvistlösningsförfarande med stöd av ett skatteavtal eller ett EU-skiljedomsavtal som gäller intern prissättning. Målet är att problem med intern prissättning som uppstått mellan EU-länder ska kunna lösas inom ramen för ett EU-skiljedomsavtal. De olika förfarandena skulle således vara så enhetliga som möjligt till exempel i fråga om hurdan begäran som behövs för att inleda ett tvistlösningsförfarande och hur tvistelösningar verkställs.

EU-direktivet ska genomföras nationellt före den 30 juni 2019. Direktivet förutsätter att det tillämpas på begäranden som lämnats in före den 1 juli 2019 och som gäller skatteår som inletts den 1 januari 2018 eller därefter.

Till den del som lagförslaget innehåller förändringsförslag som gäller andra än i EU-direktivet avsedda begäranden, ska de tillämpas på begäran som lämnats in den 1 juli 2019 eller därefter.

Regeringen överlämnade lagförslaget den 13 december 2018. Regeringspropositionen publiceras på regeringens beslutssida.

20 utlåtanden om förfarandet för internationella skattetvister (nyhet 26.9.)

Ny reglering för avgörande av internationella skattetvister föreslås (pressmeddelande 27.8.)

Ytterligare information:

Leena Aine, specialsakkunnig, tfn 02955 30032, leena.aine(at)vm.fi