Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommunekonomiprogrammets kommunspecifika kalkyler har korrigerats

Finansministeriet
18.10.2021 11.12
Pressmeddelande

I statsandelsuppgifterna till den kommunspecifika kalkyl över utgiftstrycket som publicerades i samband med kommunekonomiprogrammet hösten 2021 har det upptäckts ett fel som nu har korrigerats i den kalkyl över utgiftstrycket som publicerats på finansministeriets webbplats. Korrigeringen gäller statsandelen för kommunal basservice 2023–2025.

På grund av korrigeringen är det sammanlagda beloppet av statsandelarna för basservicen från och med 2023 cirka 340 miljoner euro större än i de tidigare publicerade kalkylerna. Effekten per kommun är lika stor för alla kommuner, dvs. statsandelen ökar med cirka 62 euro per invånare från och med 2023.

Korrigeringen inverkar inte på den överföringskalkyl för social- och hälsovårdsreformen som även publicerats på ministeriets webbplats och som har gjorts enligt nivån 2022, och senast uppdaterats i maj 2021. Korrigeringen påverkar inte heller fastställandet och utbetalningen av statsandelarna för 2022. Korrigeringen är således informativ och avsedd att beaktas i kommunernas ekonomiplanering under de närmaste åren. 

Trots korrigeringen måste man förhålla sig särskilt reserverat till den kommunspecifika kalkylen över utgiftstrycket bland annat på grund av den osäkerhet coronaepidemins effekter medför samt för att överföringskalkylen för social- och hälsovårdsreformen fortfarande är preliminär. 

Både den kommunvisa kalkylen över utgiftstrycket och överföringskalkylen för social- och hälsovårdsreformen uppdateras nästa gång våren 2022. Överföringskalkylen för social- och hälsovårdsreformen görs och fastställs slutligt utifrån bokslutsuppgifterna för 2021–2022 från slutet av sommaren 2023 när boksluten för 2022 har färdigställts. Kalkylerna över utgiftstrycket uppdateras på samma sätt som tidigare två gånger om året i samband med offentliggörandet av kommunekonomiprogrammet på våren och hösten.

Ytterligare information:
Markku Nissinen, finansråd, tfn 02955 30314, markku.nissinen(a)gov.fi
Jussi Lammassaari, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30060, jussi.lammassaari(a)gov.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden