Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Koordineringsgruppen för regionalisering gav sitt utlåtande om nedskärningsplanerna inom polisen och Institutet för hälsa och välfärd

Finansministeriet
11.5.2016 15.36 | Publicerad på svenska 12.5.2016 kl. 16.42
Pressmeddelande

Koordineringsgruppen för regionalisering behandlade den 11 maj både inrikesministeriets förslag om nedskärningsplanen för polisen och social- och hälsovårdsministeriets förslag om nedskärningsplanen för Institutet för hälsa och välfärd.

Inrikesministeriet föreslog i sin nedskärningsplan att polisstationerna i Mäntsälä, S:t Karins, Huittinen, Eura, Lempäälä, Ylöjärvi, Siilinjärvi, Mäntyharju, Haukipudas, Limingo, Hangö och Parikkala ska dras in. Avsikten är att indragningarna genomförs så snart som möjligt inom ramen för uppsägningstiden för gällande hyresavtal. I samband med indragningen av polisstationerna ska vissa funktioner och lokaler vid polisinrättningen i Helsingfors dras in i enlighet med Polisstyrelsens förslag och den plan som polisinrättningen i Helsingfors gjort upp. Koordineringsgruppen för regionalisering förordade inrikesministeriets förslag.

Social- och hälsovårdsministeriet föreslog i nedskärningsplanen för Institutet för hälsa och välfärd att inget av de nuvarande verksamhetsställena helt och hållet ska dras in. Koordineringsgruppen för regionalisering förordade social- och hälsovårdsministeriets förslag.

Dessutom konstaterade koordineringsgruppen att finansministeriets beslut av den 17 december 2013 om placering av Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtoris huvudkontor i Jyväskylä fortfarande är i kraft. Den utveckling som under övergångstiden skett gällande funktionerna på olika orter medför inget behov att utvärdera beslutet om huvudkontorets placering på nytt.

Efter att koordineringsgruppen gett sitt utlåtande fortsätter beredningen av ärendena om Institutet för hälsa och välfärd och polisinrättningarna inom respektive förvaltningsområde. Beslutet om indragning av polisstationerna kommer att fattas av inrikesminister Orpo inom en nära framtid.

Mer information om koordineringsgruppens verksamhet: vm.fi/sv/regionaliseringen
 

Ytterligare information:

Koordineringsgruppen för regionalisering:
koordineringsgruppens ordförande, Jari Partanen, statssekreterare, tfn 040 591 1377, fornamn.efternamn(at)lvm.fi
koordineringsgruppens sekreterare, Mikko Saarinen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 0295 30047, fornamn.efternamn(at)vm.fi

Institutet för hälsa och välfärd: Veli-Mikko Niemi, avdelningschef, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 63425, fornamn.efternamn(at)stm.fi

Polisen: Ari-Pekka Dag, ledande sakkunnig, inrikesministeriet, tfn 0295 488 560, fornamn.efternamn(at)intermin.fi