Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommunerna kan ansöka om understöd för främjande av digitalisering

Finansministeriet
24.8.2017 14.11
Pressmeddelande

Kommunerna kan ansöka om understöd hos finansministeriets digikommunförsökprogram för lösandet av sådana för hela kommunfältet gemensamma utmaningar som stöder främjandet av digitalisering, förbättring av produktiviteten samt uppnåendet av kostnadsbesparingar.

Stöd riktas i första hand till försök, lösningar och utredningar som omfattar flera kommuner. Lösningarna bör förnya rutiner och serviceprocesser och de ska syfta till att minska på kostnaderna eller att hålla tillbaka kostnadsökningar.

Understöd kan sökas av kommuner som redan deltar i digikommunförsöket eller som ansluter sig till det. Understöd kan beviljas tre slags objekt:

1. Kommunala försök, om dessa effektiviserar försöksresultatens genomslagskraft ur produktivitets- och besparingsperspektiv samt utnyttjandet av resultaten inom hela kommunfältet.

2. Verkställandet av metoder som funnits i samband med spar- och produktivitetsutredningen som genomförts under digikommunförsöket.  

3. Påverkarkommunerna som anmält sig till digikommunförsöket kan ansöka om understöd till stöd för rollen som främjare av verksamheten, serviceprocesserna eller digitaliseringsutvecklingen i försökarkommunerna.

Vid bedömningen av ansökningarna fäster man uppmärksamhet vid verksamhetens allmänna betydelse för kommunerna. Dessutom överväger man om det är fråga om nya slags sätt att organisera funktioner eller strukturer och om verksamheten är innovativ.

Understödsbeloppet kan uppgå till högst 70 av de godtagbara kostnader som föranleds av försöket.

Ansökningstiden löper ut den 15 september 2017 kl. 16.15.

Noggrannare information:

Ansökning av bidrag för främjandet av digitalisering, produktivitet och kostnadsbesparingar i kommunerna 
Ansökningsblankett

Ytterligare information:

Suvi Savolainen, överinspektör, suvi.savolainen(at)vm.fi, 029 5530 122
Maria Vuorensola, projektkoordinerare, maria.vuorensola(at)vm.fi, 029 5530 205

Kommunärenden Offentliga förvaltningens ICT