Hoppa till innehåll
Media

Remissrespons
Finansministeriet fick 57 utlåtanden om lagstiftningen som gäller produceringen av och rapporteringen om kommunernas och landskapens ekonomiska uppgifter

finansministeriet
Utgivningsdatum 12.9.2018 9.47
Pressmeddelande

Finansministeriet begärde yttranden om utkastet till en regeringsproposition om produceringen av och rapporteringen om kommunernas och landskapens ekonomiska uppgifter.

Det kom in sammanlagt 57 yttranden inom den utsatta tiden. Remisstiden löpte ut den 11 september.

Propositionen innehåller förslag till sådana lagstiftningsändringar som krävs för ibruktagandet av den automatiska modellen för kommunernas, samkommunernas och landskapens uppföljning av och rapportering om ekonomisk information.

Propositionen har utarbetats med hänsyn till att landskaps- och vårdreformen skjutits upp till 2021. I propositionen föreslås att den nya rapporteringsmodellen tas i bruk från och med kommunernas och samkommunernas ekonomiska uppgifter för 2021.

Regeringspropositionen ska lämnas till riksdagen senast under december 2018. Lagändringarna avses träda i kraft under sommaren 2019.

Remissmaterialet finns i tjänsten utlåtande.fi.

Finansministeriet begär utlåtanden om lagstiftning som gäller produktion och rapportering av ekonomiska uppgifter om kommuner och landskap (nyhet 21.6.)

Ytterligare information:

Jani Heikkinen, specialsakkunnig, tfn 02955 30466, jani.heikkinen(at)vm.fi
Eeva Mäenpää, regeringsråd, tfn 02955 30266, eeva.maenpaa(at)vm.fi
Pasi Leppänen, specialsakkunnig, tfn 02955 30564, pasi.leppanen(at)vm.fi
Anu Hernesmaa, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30027, anu.hernesmaa(at)vm.fi