Hoppa till innehåll
Media

Lagen om välfärdsområdenas finansiering ändras ännu under denna regeringsperiod

finansministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2022 13.27 | Publicerad på svenska 18.11.2022 kl. 11.12
Pressmeddelande

Den av regeringen tillsatta informella ministerarbetsgruppen för samordning av lagstiftningsplanen har i dag, den 17 november 2022, slagit fast att man ännu under denna regeringsperiod gör ändringar i lagen om välfärdsområdenas finansiering.

Ändringar som gäller övergångsutjämningen

Den nedre gränsen för den lagstadgade permanenta övergångsutjämningen föreslås bli ändrat från 100 euro per invånare till 50 euro per invånare. Ändringen genomförs utan att minska finansiering från välfärdsområden som inte direkt påverkas av ändringen. Statsrådet reserverar de nödvändiga anslagen i planen för de offentliga finanserna 2024–2027.

Regeringen kommer att föreslå att kommunernas retroaktiva kostnader för löneharmonisering ska beaktas när övergångsutjämningarna justeras 2023. De retroaktiva löneharmoniseringskostnader som bokförts för 2021 och 2022 stryks från de kostnader som överförs från kommunerna så att kostnaderna motsvarar den prestationsbaserade lönekostnad på ett år som överförs till välfärdsområdena. 

Förslaget är en del av en regleringshelhet som ska hindra snedvridningar som orsakas av dessa kostnader vid överföringen av finansieringen från kommunerna till välfärdsområdena. 

Finansiering av områden som upprätthåller universitetssjukhus

Regeringen beslutade att finansministeriet bereder en ny bestämningsfaktor för finansieringen som ska tas i bruk från och med 2024 och som anvisar tilläggsfinansiering till välfärdsområden som driver universitetssjukhus. Tillägget utbetalas i förhållande till invånarantalet. 

Avsikten är att ändringen genomförs utan att finansieringen till andra välfärdsområden minskas. Tilläggsfinansieringen är 116 miljoner euro år 2029 på riksnivå, beräknat enligt 2022 års nivå. Det behov av tilläggsfinansiering som ändringen medför täcks med ett tilläggsanslag som anvisas finansieringssystemet. Statsrådet reserverar de nödvändiga anslagen i planen för de offentliga finanserna 2024–2027. 

Engångsersättning per välfärdsområde som en del av finansieringen för 2023

Välfärdsområdenas finansiering 2023 föreslås bli korrigerad i efterhand med en ersättning av engångsnatur som beräknas separat för varje välfärdsområde på basis av kommunernas bokslutsuppgifter för 2022. Regeringen föreslår att engångsersättningen bokförs i finansieringen för 2023 och betalas ut i januari 2024. 

Jour dygnet runt vid Sydvästra Lapplands och Nyslotts sjukhus

Den informella ministerarbetsgruppen har dessutom fastställt att man bereder sig på att ersätta kostnaderna för upprätthållandet av jour dygnet runt vid Sydvästra Lapplands och Nyslotts centralsjukhus från och med 2024. Statsrådet reserverar de nödvändiga anslagen i planen för de offentliga finanserna 2024–2027. Det sätt på vilket finansieringen anvisas samt det ministerium som ansvarar för den nödvändiga lagstiftningen avgörs skilt vid den fortsatta beredningen. 

Ytterligare information:
Valtteri Aaltonen, kommunministerns specialmedarbetare, tfn 02955 30399, valtteri.aaltonen(at)gov.fi