Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Remissvar
Läs om yttrandena om bekämpning av skatteflykt

Finansministeriet
19.8.2019 14.33
Nyhet

Finansministeriet begärde yttranden om tre olika lagändringar i juni. Lagändringarna genomför EU-lagstiftning som gäller bekämpning av skatteflykt. Yttrandena kan läsas på projektsidorna.

Hybridarrangemang

Hybridarrangemang -projektets utlåtandena och andra projekthandlingar
Ny lagstiftning ingriper i skatteplaneringen i internationella företag (nyhet 13.6.)
Närmare information: Anu Rajamäki, specialsakkunnig, tfn 02955 30398, anu.rajamaki(at)vm.fi

Utflyttningsbeskattning

Utflyttningsbeskattning -projektets utlåtandena och andra projekthandlingar
Utflyttningsbeskattning av företag ska trygga inflödet av skatteinkomster (nyhet 14.6.)
Mera information: Tarja Järvinen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30089, tarja.jarvinen(at)vm.fi

Rapportering om skatteplaneringsarrangemang

Rapportering om skatteplaneringsarrangemang -projektets utlåtandena och andra projekthandlingar
Rapportering om skatteplaneringsarrangemang kan hjälpa till att motarbeta kringgående av skatt (nyhet 19.6.)
Mera information: Antti Kurikka, överinspektör, tfn 02955 30126, antti.kurikka(at)vm.fi