Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Minister Vehviläinen deltar i nordiskt ministermöte

Finansministeriet
12.8.2015 9.15
Pressmeddelande

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen deltar i det nordiska kommunministermötet i Uppsala, Sverige, den 12–13 augusti.2015. Ministrarna sammanträder under ledning av Sveriges civilminister Ardalan Shekarabi för att diskutera aktuella frågor inom kommunpolitiken. Syftet med mötet är att utväxla idéer och erfarenheter nordiska kollegor emellan.

Huvudtemat minskningen av kommunernas uppgifter och förpliktelser

Huvudtemat för tillställningen är minskningen av de kontinuerligt ökande uppgifterna och förpliktelserna samt styrningen av kommunerna. Diskussionen om hur staten kunde minska på kommunernas förpliktelser och ge kommunerna större handlingsfrihet är aktuell i samtliga nordiska länder. Olika strukturella reformer står också i fokus.

Minister Vehviläinen betraktar mötets huvudtema som synnerligen viktigt för Finland. 

- Temat är ett av spjutspetsprojekten för statsminister Sipiläs regering. Det är fint att samma diskussion är aktuell även i de övriga nordiska länderna. Nordisk dialog och utbyte av idéer är också viktiga, konstaterar minister Vehviläinen.

Vehviläinen kommer att presentera Finlands regeringsprogram och riktlinjerna i det vid mötet. 

På mötesagendan finns dessutom förhandlingsförfarandet mellan kommunerna och staten, finansieringsprincipen, kommunala investeringar samt det nordiska samarbetet vid Europarådet.

Mötet har deltagare från samtliga nordiska länder, och även från Åland och Grönland.

Ytterligare information:  

Sami Miettinen, specialmedarbetare, tfn 0295 530 057
Suvi Savolainen, överinspektör, tfn 02955 30122
[email protected]

                                                                

Anu Vehviläinen Kommunärenden