Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ministrarna Vehviläinen och Saarikko: Regeringen säkerställde framskridningen med landskaps- och vårdreformen

FinansministerietSocial- och hälsovårdsministeriet
31.8.2017 13.37
Pressmeddelande

Regeringen anvisar år 2018 över 300 miljoner euro för framskridningen av landskaps- och social- och hälsovårdsreformen. Beloppet består bland annat av IKT, anslag som reserverats för beredningen och verkställandet, pilotförsök med valfrihet samt ordnandet av landskapsval.

Regeringen beslutade i samband med budgetmanglingen att anvisa 180,5 miljoner euro för beredningen och verkställandet. 130 miljoner av anslagen anvisas till beredningen av IKT: landskapens IKT-servicecenter, beredningen av landskapens informationsförvaltning, regionala IKT-stödinsatser samt gemensamma investeringar. För de förberedande åtgärderna och landskapens temporära beredningsorgan anvisas 40 miljoner euro i finansiering.

”Finansieringen som anvisats i samband med budgetmanglingen säkerställer god beredning och fortsatt verkställande av reformen i regionerna. Förlängningen på ett år kan nu utnyttjas fullt ut. Det är synnerligen viktigt att landskapen nu har möjlighet att rekrytera de beredare som behövs bland annat för organiseringen av IKT, upphandlingarna, personalen, ekonomin och förvaltningen”, säger kommun- och reformminister Anu Vehviläinen.   

Regeringen fastslog också att nationella utvecklingsinvesteringar i vård-IKT, såsom ändringarna i Kanta-tjänsten, genomförs av det nya sotedigi-bolag som är under bildning. Det förbereds en kapitalisering av bolaget med behövlig finansiering från Valtion kehitysyhtiö Vake Oy.

För landskapsvalet som ordnas i oktober 2018 har man i budgeten för 2018 anvisat 15,9 miljoner euro. 

För genomföringen av pilotförsök med valfrihet anvisas år 2018 ett anslag om 100 miljoner euro. De 30 miljoner euro som redan beviljats för pilotförsök med valfrihet i tilläggsbudgeten är tillgängliga nästa år.

Regeringen beslutade dessutom att återta nedskärningen av kommunernas statsandelar med 40 miljoner euro. Social- och hälsovårds- och landskapsreformens inverkan på kommunernas kostnader och på kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna ses över 2020–2022 i samband med att statsandelarna till kommunerna justeras.

”Regeringens budgetbeslut betyder att arbetet för att säkerställa jämlik service och att besegra hållbarhetsunderskottet kan fortsätta utan störningar”, konstaterar familje- och omsorgsminister Annika Saarikko.

Ytterligare information:

Tuomas Vanhanen, specialmedarbetare, tfn 046 923 3634, tuomas.vanhanen(at)vm.fi
Hanna-Maija Kause, specialmedarbetare, tfn 050 566 7949, hanna-maija.kause(at)stm.fi

Annika Saarikko Anu Vehviläinen Förvaltningspolitiken Kommunärenden Offentliga förvaltningens ICT alueuudistus-arkisto