Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ny lag på remiss – siktar på effektivare hantering av information i den offentliga förvaltningen

Finansministeriet
21.8.2018 16.44
Pressmeddelande

I dag, den 21 augusti 2018, har finansministeriet sänt en proposition om en ny lag om informationshantering på remiss. I propositionen föreslås en ny lag om informationshantering i den offentliga förvaltningen. Genom lagen främjas kvaliteten, datasäkerheten och ansvarsfull användning av information i myndigheternas informationshantering.

Genom lagen främjas också offentlighetsprincipen när myndigheter hanterar information och när de samlar information och bildar arkiv som rör det nationella kulturarvet. Informationshanteringslagen ska i princip gälla all myndighetsverksamhet.

Informationshanteringslagen ersätter och uppdaterar äldre lagar

Den föreslagna lagen ska ersätta och uppdatera bestämmelserna i den gällande arkivlagen och i lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen. I propositionen föreslås att dessa lagar upphävs. Den nya lagen ska också ersätta bestämmelserna om god informationshantering i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.  I propositionen föreslås att en del bestämmelser i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet och vissa andra lagar upphävs eller ändras.

Innehållet i den föreslagna informationshanteringslagen:

  • Bestämmelser om den offentliga förvaltningens allmänna skyldigheter i hanteringen av information. Den föreslagna lagen ska tillämpas också på enskilda personer och samfund till den del som de omfattas av bestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.
  • Bestämmelser om den allmänna styrningen av informationshanteringen inom den offentliga förvaltningen. För styrningen föreslås att ett nytt organ inrättas, en informationshanteringsnämnd.
  • Bestämmelser om att samla in och överlåta information elektroniskt. Lagstiftningen ska ändras så att den bättre tar hänsyn till de förändringar i informationshanteringen som redan skett och som kommer att ske i framtiden till följd av den tekniska utvecklingen.
  • Grunderna för datasäkerheten i den offentliga förvaltningen.
  • Utnyttjandet av tekniska gränssnitt.
  • Bestämmelser om ärendehantering, lagring och arkivering av information.

Den nya lagen ska bilda en legislativ grund för informationshanteringens livscykel. Lagen kan vid behov kompletteras med speciallagstiftning. 

Propositionen på remiss till och med den 1 oktober

Propositionen är på remiss till och med den 1 oktober 2018. Begäran om utlåtande och utkastet till regeringsproposition finns att läsa på webbplatsen utlåtande.fi.

Diskussionsmöte om informationshanteringslagen den 14 september

Det ordnas ett diskussionsmöte om den aktuella informationshanteringslagen den 14 september kl. 9–11 i kongresscentret Paasitorni.

Idén med mötet är att informera om informationshanteringslagen och föra diskussion. De kommentarer som framförs under mötet beaktas när den slutgiltiga versionen av lagen utarbetas. Tillställningen kan också följas som webbsändning, direkt eller senare.

Anmälan till mötet (på finska)

Mer information på diskussionsmötets evenemangssida (på finska)

Ytterligare information

Sami Kivivasara, lagstiftningsråd, enhetschef, sami.kivivasara(at)vm.fi, 029 553 0023

Tomi Voutilainen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30453, tomi.voutilainen(at)vm.fi

Tuomas Vanhanen, kommun- och reformminister Anu Vehviläinens specialmedarbetare, tuomas.vanhanen(at)vm.fi, 029 553 0216

Mer om reformeringen av informationshanteringslagstiftningen i vm.fi

Digitalisoituminen Förvaltningspolitiken Offentliga förvaltningens ICT