Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommissionen för inkomst- och kostnadsutveckling:
Ökningen av löntagarnas köpkraft avtar under innevarande år

Finansministeriet
30.1.2020 10.01
Pressmeddelande

Lönesumman ökar och köpkraften förbättras men inflationen ökar också, konstateras det i den färska rapport som utarbetats av kommissionen för inkomst- och kostnadsutveckling om lönebildningen.

Kommissionen för inkomst- och kostnadsutveckling publicerade sin nya lägesrapport om lönebildningen den 30 januari. Av rapporten framgår utsikterna för hur inkomsterna, priserna, köpkraften och konkurrenskraften kommer att utvecklas.

Löntagarnas köpkraft beräknas ha ökat med 2,3% 2019, men tillväxten beräknas avta till 1,7% 2020 och 2021. Ökningen av köpkraften bromsas av den ökade inflationen samt av att socialskyddsavgifterna höjs år 2020.

Den förbättrade sysselsättningen ökar lönesumman vilket bidrar till att köpkraften ökar i år. Lönesumman för hela ekonomin ökar med 3,5% i år och med 3% nästa år. Eftersom sysselsättningsförbättringen börjar avta kommer dess betydelse för ökningen av köpkraften att minska avsevärt jämfört med 2017 och 2018.

Resultatet av kollektivavtalsförhandlingarna påverkar Finlands kostnadskonkurrenskraft under de närmaste åren

Om de löneförhöjningar på sammanlagt 3,3% för åren 2020-2021 som teknologiindustrin kom överens om i januari 2020 genomförs också inom andra branscher, stiger löntagarersättningarna per löntagare i Finland något snabbare än medeltalet för euroområdet.

Rapport: Ekonomiska utsikter och lönebildningen (på finska)

Ytterligare information:

Mikko Spolander, överdirektör, tfn 0295 530 006, mikko.spolander(at)vm.fi

Pasi Koikkalainen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30045, pasi.koikkalainen(at)vm.fi.

Kommission för inkomst- och kostnadsutveckling framställer ekonomiska rapporter och kalkyler som kan användas vid förhandlingarna om arbets- och tjänstekollektivavtal och vid beslutsfattandet. I kommissionen finns representanter för bl.a. de centrala arbetsmarknadsorganisationerna. Ekonomiska avdelningen vid finansministeriet agerar som sekretariat för kommissionen.