Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Planen för de offentliga finanserna 2021-2024 godkänd

Finansministeriet
16.4.2020 14.06 | Publicerad på svenska 17.4.2020 kl. 15.11
Pressmeddelande

Statsrådet beslutade den 16 april om planen för de offentliga finanserna 2021-2024.

Statsrådet konstaterade den 16 april i samverkan med republikens president att undantagsförhållanden råder i Finland på grund av coronavirusutbrottet. Omständigheterna är exceptionella även enligt definitionen i EU:s stabilitets- och tillväxtpakt. Planen för de offentliga finanserna innehåller därför endast en bedömning av utvecklingen av de offentliga finanserna på medellång sikt i enlighet med en oberoende prognos och den innehåller inte något stabilitetsprogram.

I denna plan för de offentliga finanserna presenteras inte regeringens mål eller planerade åtgärder för att uppnå målen. Planen för de offentliga finanserna är således i detta fall inte någon sådan nationell plan för de offentliga finanserna på medellång sikt som avses i budgetramverksdirektivet.

Stabilitetsprogrammet överlämnas i år i enlighet med kommissionens och medlemsländernas överenskommelse till EU före utgången av april i en mer begränsad form än normalt. Det är ändamålsenligt att utarbeta det standardiserade stabilitetsprogrammet, som inkluderar fleråriga mål för den offentliga ekonomin och en statsrådets bedömning om uppnåendet av det medelfristiga målet, först när den ekonomiska lägesbilden preciseras.

Statens budgetekonomi beräknas ha ett underskott på cirka 6,7–7,6 miljarder euro åren 2021-2024.

Planen för de offentliga finanserna baserar sig på finansministeriets senaste ekonomiska prognos.

Ytterligare information:

Sami Yläoutinen, budgetchef, tfn 02955 30320, sami.ylaoutinen(at)vm.fi