Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Börsnoterade bolag ska rapportera om könsfördelningen i sina styrelser

Finansministeriet
29.12.2016 15.13
Nyhet

Börsnoterade bolag ska i fortsättningen lämna en beskrivning av den mångfaldspolicy som ska tillämpas på styrelsen eller förvaltningsrådet. I beskrivningen ska finnas upplysningar om t.ex. medlemmarnas ålders- och könsfördelning samt utbildning och yrkesbakgrund.

Beskrivningen av mångfaldspolicyn ska medfölja rapporten om bolagens förvaltnings- och styrningssystem.  Rapporten ska också beskriva mångfaldspolicyns principer, mål, genomförande och resultat. Bestämmelsen gäller inte små eller medelstora företag.

Finansministeriet utfärdade den 29 december 2016 en förordning om detta. Den ändrade förordningen träder i kraft vid årsskiftet. Reformen är följd av ett EU-direktiv.

Ytterligare information:

Armi Taipale, lagstiftningsråd, tfn 02955 30399, armi.taipale(at)vm.fi