Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Privatinförseln av cigaretter och snus minskade

Finansministeriet
17.2.2021 9.55
Pressmeddelande

Privatinförseln av cigaretter minskade i fjol med 58 procent och privatinförseln av snus med 38 procent, framgår av en intervjuundersökning som myndigheterna beställt. Minskningen förklaras av att resandet minskat på grund av coronapandemin.

Finländska resenärer förde i fjol in cirka 167 miljoner cigaretter och cirka 9,3 miljoner dosor snus. Privatinförseln av cigaretter minskade med 58 procent och privatinförseln av snusdosor med 38 procent jämfört med året innan.

Den minskade privatinförseln förklaras till stor del av det minskade resandet till följd av coronapandemin och reserestriktionerna. Antalet personer som återvänt från en resa var enligt undersökningen cirka en tredjedel (31 procent) av 2019 års dito. Av de resenärer som återvände till landet hade 14 procent cigaretter och 6 procent snus med sig.

Resultaten från undersökningen om privatinförsel ger emellertid inte någon information om professionell olaglig införsel.

Införseln av cigaretter har följts upp med hjälp av enkäter sedan 2006. Privatinförseln har minskat under uppföljningsperioden. Privatinförseln var störst 2008 då den uppgick till drygt 800 miljoner cigaretter.

Införseln av snus undersöktes för första gången år 2009. Privatinförseln av snus har ökat under uppföljningsperioden och importvolymen var som högst 2018, cirka 17,5 miljoner askar. 

Cigaretter köps för det mesta på färjor, snus från Sverige

Cigarretter köps enligt enkäten på följande ställen:

  • Butik på färjan: 88 miljoner cigaretter (53 % av cigaretterna resenärer importerar)
  • Estland: 17 miljoner cigaretter (10 %)
  • Ryssland: 8 miljoner cigaretter (4 %)
  • Lettland: 4 miljoner cigaretter (3 %)
  • något annat EU-land: 20 miljoner cigaretter (12 %)
  • flygfältet: 9 miljoner cigaretter (5 %)
  • annat köpställe: 22 miljoner cigaretter (13 %).

Snus köps enligt enkäten på följande ställen:

  • Sverige 7,6 miljoner dosor (82 % av de införda dosorna)
  • Butik på färjan: 1,6 miljoner dosor (17 %)
  • annat köpställe: 0,1 miljoner dosor (1 %).

För eget bruk och åt andra

Av alla resenärer förde 62 procent in cigaretterna för eget bruk, 28 procent åt någon annan och 10 procent både för eget och för någon annans bruk. Av resenärerna uppgav 23 procent att de under en och samma resa hade fört in mera än en kartong cigaretter.

När det gäller privatinförseln av snus svarade 80 procent av resenärerna att de fört in snusdosorna för eget bruk, 8 procent åt någon annan och 12 procent både för eget och för någon annans bruk. Enligt uppskattning fördes i genomsnitt 925 gram snus (cirka 40 dosor) in per inresa. De införda snusmängderna varierade stort från några tiotals gram till flera kilo.

Enkäten genomfördes som telefonintervju

Privatinförseln följs varje vecka med telefonintervjuer som Kantar TNS genomför. Till intervjuerna väljs varje vecka ut 500 finländare över 15 år (med undantag av Åland) genom slumpmässigt urval. Uppgifterna från undersökningsperioden baserar sig således på dryga 26 000 kontakter. Av de som intervjuades 2020 hade cirka 900 besökt utlandet och besvarat enkäten. Vid intervjun utreds privatinförseln av tobaksprodukter under de två föregående veckorna. 

Svaren från slumpmässigt urval generaliseras på befolkningsnivå så att svaren från varje befolkningsgrupp beskriver befolkningsgruppens storlek. Variationsintervallet för resultaten av privatinförseln för cigaretter är +/– 50 miljoner stycken per år och för snus +/– 3,5 miljoner dosor (95 procents pålitlighetsnivå). 

Privatinförselsundersökningen gjordes av social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet.

Ytterligare information:

Jenni Oksanen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 02955 30577, jenni.oksanen (at) vm.fi 

Meri Paavola, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn  0295 163343, meri.paavola(at)stm.fi