Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Punkt- och bilbeskattningen flyttas från Tullen till Skatteförvaltningen

Finansministeriet
22.9.2016 13.43 | Publicerad på svenska 22.9.2016 kl. 13.45
Pressmeddelande
Rahakoira Massi.
Kuva: Tulli.

Regeringen föreslår ändringar till punkt- och bilskattelagstiftningen samt lagen om Tullens förvaltning. Punktbeskattningen och bilbeskattningen som hittills utförts av Tullen överförs till Skatteförvaltningen. Förslaget hänför sig till budgetpropositionen för 2017.

Regeringen föreslår ändringar till punkt- och bilskattelagstiftningen samt lagen om Tullens förvaltning. Punktbeskattningen och bilbeskattningen som hittills utförts av Tullen överförs till Skatteförvaltningen. Förslaget hänför sig till budgetpropositionen för 2017.

Det föreslås också att lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport samt lagen om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar ändras. Skatteförvaltningen ska i fortsättningen vara behörig myndighet i stället för Tullen.

Skatteförvaltningen verkställer tills vidare punkt- och bilbeskattningen i huvudsak enligt nuvarande förfaranden och med nuvarande datasystem. Förfarandet vid omprövning förenhetligas dock till vissa delar med motsvarande reglering i den övriga skattelagstiftningen.

Personalen som sköter punktskatte- och bilbeskattningsärenden övergår från Tullen till Skatteförvaltningen.

Tullen sköter fortfarande övervakningen av punkt- och bilbeskattningen samt brottsundersökningen

Tullen ska fortfarande sköta övervakning och brottsundersökning i anslutning till punkt- och bilbeskattningen. Dessutom ska Tullen fortsättningsvis i vissa situationer svara för beskattningen av punktskattepliktiga produkter som importeras från områden utanför unionen. Tullen, polisen och Gränsbevakningsväsendet ska fortfarande övervaka användningen av bränsle i fritidsbåtar. Trafiksäkerhetsverkets behörighet när det gäller bilbeskattning och fordonsbeskattning förblir oförändrad, liksom Tullens behörighet i vissa situationer som gäller fordonsbeskattningen.

Projektet är ett led i regeringsprogrammet. De föreslagna lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2017.

Regeringens proposition publiceras på statsrådets webbplats.

Förfrågningar:

Helena Tarkka, överdirektör, finansministeriet, tfn 02955 30141, helena.tarkka(at)vm.fi
Pia Kivimies, konsultativ tjänsteman, finansministeriet (regeringspropositionen), tfn 02955 30183, pia.kivimies(at)vm.fi
Arto Pirinen, direktör, Skatteförvaltningen, tfn 029 512 000/växel, fö[email protected]