Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Nytt instrument för stabilitetstillsyn bereds

Finansministeriet
27.9.2016 13.02
Pressmeddelande

Finansministeriet har börjat bereda lagstiftning som ger Finansinspektionen ett nytt instrument för övervakningen av finansieringssystemets stabilitet. Finansinspektionen som svarar för övervakningen av makrostabiliteten skulle enligt den nya lagstiftningen få rätt att ställa tilläggskapitalkrav för bankerna.

Uppdaterat 3.10. kl 9.47: en länk till projektsidorna har tillagts.

EU-lagstiftningen inkluderar en möjlighet till så kallade systemriskbuffertar, dvs. prövningsberoende extra buffertkrav för bankerna. Syftet med denna buffert är att täcka risker som banksystemets struktur kan orsaka hela finansieringssystemet och den samhällsekonomiska stabiliteten. Finland har inte ännu intagit systemriskbufferten i sin lagstiftning.

Den nya lagstiftningen möjliggör tilläggskapitalkrav men medför inte någon automatik. Beslutet om tilläggskapitalkrav ska fattas av Finansinspektionen.

Finansministeriet bereder den nya lagstiftningen som tjänsteuppdrag. Beredningen baserar sig på en sakkunniggrupps utredning som blev färdig i februari.

Arbetsgrupp föreslår nytt instrument för främjandet av finansieringssystemets stabilitet (pressmeddelande 5.2.)

Lagstiftningsprojektets webbsidor (på finska)

Förfrågningar:

Miki Kuusinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30339, fornamn.efternamn(at)vm.fi
Specialmedarbetare Ville Valkonen, tfn 044 567 2201, ville.valkonen(at)vm.fi

Finansmarknaderna