Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU-lagstiftning
Rapportering om skatteplaneringsarrangemang kan hjälpa till att motarbeta kringgående av skatt

Finansministeriet
19.6.2019 13.43
Nyhet

Det föreslås att vissa skatteplaneringsarrangemang ska anmälas till Skatteförvaltningen för att Skatteförvaltningen automatiskt ska kunna rapportera om arrangemangen till andra EU-länder. Finansministeriet begär utlåtanden om lagutkast genom vilka EU-lagstiftning ska genomföras.

Bakgrunden till reformen är EU-lagstiftningen om automatiskt utbyte av skatteuppgifter mellan medlemsländerna. Med hjälp av rapporteringen får myndigheterna information om gränsöverskridande skatteplaneringsarrangemang som kan inbegripa kringgående och undandragande av skatt.

Enligt lagutkasten är det i första hand förmedlaren, dvs. den som planerar, marknadsför eller organiserar arrangemang, som rapporterar om arrangemangen till Skatteförvaltningen. I andra hand ska rapporteringsskyldigheten gälla den skattskyldige som utnyttjar arrangemangen.

Finansministeriet sände lagutkasten på remiss den 19 juni. Remisstiden går ut den 16 augusti.

Lagutkasten och begäran om utlåtande (projektsidor)

Ytterligare information:

Antti Kurikka, överinspektör, tfn 02955 30126, antti.kurikka(at)vm.fi