Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Vägskatt för tung lastbilstrafik på remiss

Finansministeriet
22.10.2018 16.56
Nyhet

I lagutkastet föreslås en skatt för väganvändning som gäller tung lastbilstrafik och en motsvarande sänkning av drivkraftsskatten. Finansministeriet begär utlåtanden om propositionen.

Korrigerat 23.10.: Lagstiftningen avses träda i kraft den 1 januari 2021.

Regeringen fattade i samband med ramförhandlingarna i april ett beslut om en tidsbaserad skatt för väganvändning, dvs. en vignette, för tung trafik. Reformen ingår i regeringsprogrammet.

Finansministeriet har utifrån de riktlinjer som slogs fast vid ramförhandlingarna berett ett utkast till en regeringsproposition om en skatt för väganvändning.

Den genomsnittliga skatten för väganvändning föreslås vara 400–1 122 euro per år

Skatt ska enligt utkastet tas ut för lastbilar och fordonskombinationer vilkas totala massa överskrider 12 ton. Skatten föreslås gälla fordon som registrerats både i Finland och utomlands.

Skatt ska påföras på basis av skattedeklarationer. De skattskyldiga kan ange 1, 7, 30 eller 365 som användningsperioden för en lastbil.

Skatten föreslås vara 400–1 122 euro för varje användningsperiod på ett år, beroende på fordonets EURO-utsläppsklass och axelantal. Om användningsperioden är en dag är skatten åtta euro för samtliga lastbilar.

Drivkraftsskatten föreslås bli sänkt

Drivkraftsskatten som tas ut för tunga lastbilar föreslås samtidigt bli sänkt så nära miniminivån enligt EU-lagstiftningen som möjligt, och skattestrukturen ska också förändras. Drivkraftsskatten ska fastställas enligt lastbilens totala massa, antalet axlar och fjädringstypen samt beroende på om bilen utrustats för dragning av släpvagn.

Sänkningen av drivkraftsskatten skulle i genomsnitt kompensera för den skatteskärpning som skatten för väganvändning skulle innebära för de inhemska tunga transportmedlen.

I kraft 2021

Finansministeriet sände propositionsutkastet på remiss måndagen den 22 oktober 2018. Remisstiden går ut den 6 november 2018.

Regeringspropositionen ska överlämnas till riksdagen för behandling den 5 december. Lagstiftningen avses träda i kraft den 1 januari 2021.

Begäran om utlåtande, lagutkast och andra handlingar (projektsidorna)

Ytterligare information:

Markus Teräväinen, konsultativ tjänsteman tfn 02955 30719, markus.teravainen(at)vm.fi