Hoppa till innehåll
Media

Resekostnadsavdraget höjs temporärt för 2022

finansministeriet
Utgivningsdatum 17.3.2022 12.14
Pressmeddelande

Regeringen drog i februari 2022 upp riktlinjer för tidsbundna preciserade åtgärder på grund av höjningen av energipriserna. Ökningen av resekostnader lindras genom att höja resekostnadsavdraget för viss tid. De skattskyldiga kan söka ändring i förskottsinnehållningsprocenten på basis av höjningen fr.o.m. den 1 juli 2022.

Avdragen på basis av resekostnader mellan bostaden och arbetsplatsen höjs temporärt för 2022. Regeringen kommer att överlämna en proposition genom vilken maximibeloppet för resekostnadsavdraget höjs från 7 000 euro till 8 400 euro. 

Det resekostnadsavdrag per kilometer som beviljas för användning av egen bil fastställs till 0,30 euro per kilometer och det belopp som beviljas för användning av förmånsbil till 0,24 euro per kilometer. Ändringen ökar det avdrag som beviljats 2021 med 5 cent per kilometer. 

Lagändringarna avses träda i kraft den 1 juli 2022, varefter Skatteförvaltningen kan genomföra ändringarna i sina system. Därefter kan de skattskyldiga ansöka om ett ändringsskattekort och dra nytta av ändringarna redan vid förskottsuppbörden för innevarande år. Ändringarna i resekostnadsavdraget påverkar beskattningen för cirka 595 000 skattskyldiga.

Ändringarna i resekostnadsavdraget tillämpas i beskattningen för hela 2022, dvs. retroaktivt från ingången av 2022. 

Mer information:
Heidi Orrenmaa, specialsakkunnig, tfn 029 553 0351, heidi.orrenmaa(at)gov.fi