Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU-möten
EU uppnådde enighet om mervärdesskatten på elektroniska publikationer

Finansministeriet
2.10.2018 11.16
Nyhet

EU-länderna får sänka mervärdesskatten på elektroniska publikationer till samma nivå som på tryckta produkter. EU-ländernas finansministrar uppnådde politisk enighet i frågan vid rådet för ekonomiska och finansiella frågor i Luxemburg tisdagen den 2 oktober.

På elektroniska publikationer tillämpas i dagsläget den allmänna mervärdesskattesatsen i Finland, 24 procent. Finland tillämpar en sänkt skattesats om 10 procent på tryckta böcker och prenumererade tidningar.

I framtiden ska medlemsländerna kunna tillämpa samma sänkta skattesats på elektroniska böcker, tidningar och tidsskrifter som på de tryckta produkterna. Nuförtiden förhindras detta av gällande EU-lagstiftning.

Medlemstaterna beslutar om skattesatsen var för sig

Varje medlemsstat beslutar var för sig om det utnyttjar möjligheten att sänka mervärdesskatten på elektroniska publikationer. Finland avgör frågan vid ett senare tillfälle, liksom även omfattningen av en eventuell sänkning av skattesatsen.

Det råder politisk enighet om ändringen av mervärdesdirektivet, men ärendet måste ännu godkännas av rådet.

Finansminister Petteri Orpo företrädde Finland vid rådet. 

Rådets pressmeddelande (på engelska)

Ytterligare information:

Risto Sakki, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30294, risto.sakki(at)vm.fi
Elisa Tarkiainen, specialmedarbetare, tfn 0400 774 789, elisa.tarkiainen(at)vm.fi

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av EU-rådets uppställningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med EU-parlamentet. Uppgifterna inkluderar koordinering av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.