Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Sirkka Jakonen ny överdirektör för regionförvaltningsverket i Östra Finland och Marko Pukkinen ny överdirektör för regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Finansministeriet
19.1.2017 13.30
Pressmeddelande

Doktorn i hälsovetenskaper Sirkka Jakonen har utnämnts till överdirektör för regionförvaltningsverket i Östra Finland för tiden 1.2.2017 - 31.12.2018. Ekonomie magistern Marko Pukkinen har valts till överdirektör för regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland för tiden 1.2.2017 - 31.12.2018. Statsrådet beslutade om utnämningarna den 19 januari.

Sirkka Jakonen har arbetat som direktör för ansvarsområdet för basservice, rättsskydd och tillstånd vid regionsförvaltningsverket i Östra Finland samt som 1. ställföreträdare för överdirektören sedan 2010.

Marko Pukkinen har arbetat vid regionsförvaltningsverket i Västra och Inre Finland sedan 2010. Han har arbetat som chef för näringstillsynsenheten under 2010-2014 samt som chef för ansvarsområdet för basservice, rättsskydd och tillstånd och som första ställföreträdare för generaldirektören sedan mars 2015.

Överdirektören för ett regionförvaltningsverk svarar för att verksamheten leder till resultat och för att verkets gemensamma resultatmål nås.

De nuvarande sex regionförvaltningsverken omorganiseras enligt regeringens riktlinjer till en ny riksomfattande myndighet som inleder sin verksamhet den 1 januari 2019.

Tjänsten som överdirektör för regionförvaltningsverket i Östra Finland söktes av sammanlagt 17 personer. Tjänsten som överdirektör för regionförvaltningsverket i Västra och inre Finland söktes av sammanlagt 15 personer.

Ytterligare information:

Tarja Hyvönen, regeringsråd, tfn 02955 30147, tarja.hyvonen(at)vm.fi