Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statsrådet beviljade statsborgen för Tallink Silja AB:s lån

Finansministeriet
19.11.2020 14.09
Pressmeddelande
Kontteja satamassa

Statsrådet godkände statsborgen på högst 90 miljoner euro för det lån på 100 miljoner euro som rederibolaget Tallink Silja AB upptagit som en del av det garantiprogram som riktas till rederier som är kritiska med tanke på försörjningsberedskapen. Syftet är att trygga Tallink Siljas likviditet och bolagets verksamhet tills den exceptionella situationen till följd av coronakrisen är över.

Rederier som bedriver passagerar- och godstrafik har lidit avsevärt av följderna av coronakrisen. Den minskade efterfrågan till följd av coronakrisen och de reserestriktioner som införts har lett till en mycket begränsad passagerartrafik ända sedan våren.

I den andra tilläggsbudgeten för 2020 bemyndigades statsrådet att bevilja statsborgen till ett belopp av högst 600 miljoner euro för tryggandet av försörjningsberedskapskritiska rederiers verksamhet. Borgensfullmakten gäller till utgången av detta år.

Borgen beviljas i enlighet med de tillfälliga regler om statligt stöd som Europeiska kommissionen antagit med anledning av coronakrisen. Kommissionen har godkänt villkoren i det statliga garantiprogrammet för rederier och att borgen beviljas för 90 procent av lånen.

De tillfälliga reglerna om statligt stöd främjar tillgången på företagsfinansiering

EU har gjort sina regler om statligt stöd tillfälligt mer flexibla, så att medlemsstaterna ska kunna trygga i synnerhet tillgången på företagsfinansiering och företagens likviditet under coronakrisen. 
Medlemsstaterna måste underrätta kommissionen om alla de åtgärder som vidtas i enlighet med de tillfälliga reglerna. Dessutom måste kommissionen godkänna åtgärderna innan de kan införas.

Ytterligare information:
Pauli Kariniemi, avdelningschef, tfn 02955 30 210, fornamn.efternamn(at)vm.fi.