Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finlands nettoavgift till EU minskade i fjol

Finansministeriet
16.8.2016 10.15
Pressmeddelande

Finlands nettoavgift till EU var enligt EU-kommissionens statistik 488 miljoner euro i fjol. Nettoavgiften minskade drastiskt från förrförra årets 809 miljoner euro. Minskningen beror främst på att utbetalningen av stöden för utvecklandet av landsbygden flyttats till 2015. Finland hör nu till de minsta nettobetalarna i EU.

Nettoavgiften illustrerar skillnaden mellan Finlands inkomster från och betalningar till EU. Finland har hört till nettobetalarna sedan 2001. Finland var nettomottagare 1996, 1997 och 2000.

Finlands nettoavgift till Europeiska unionen var i fjol 488 miljoner euro, dvs. ca 89 euro per invånare. Nettoavgiften minskade med 321 miljoner euro från förförra årets 809 miljoner euro (148 euro per invånare). Nettoavgiften var 0,23 procent i förhållande till bruttonationalinkomsten i Finland.

Fjolåret var det andra året under EU:s budgetperiod 2014-2020. Nettobetalningarna under 2014 och 2015 varierar från varandra eftersom upphörandet av programmen under den föregående budgetperioden och uppskjutningarna av den nya budgetperiodens program ännu ingår i siffrorna.

Finland fortfarande nettobetalare

Medlemsländernas nettoställningar återspeglar förmögenhetsskillnaderna mellan länderna.

– Finland är nettobetalare och kommer att förbli sådan under hela den nuvarande budgetperioden, eftersom vi är ett förmögnare EU-land än genomsnittet, säger budgetrådet Päivi Valkama. Finlands nettobetalningsställning kommer att öka något i fortsättningen i och med att budgetperiodens program och de tillhörande utbetalningarna stabiliserar sig, och EU:s nya system för de egna medlen träder i kraft, säger budgetrådet Panu Kukkonen.

Finlands proportionella betalningsandel av hela EU-budgeten uppgick i fjol till 1,46 procent. Finland fick 1,02 procent av den finansiering som återlämnades till medlemsländerna.

De uppskjutna stöden åt landsbygden utbetalades i fjol

Finska statens inkomster från EU ökade med nästan 268 miljoner euro jämfört med 2014.

Jordbruksstöden och stöden för utvecklandet av landsbygden ökade med 339 miljoner euro. Stöden för utvecklandet av landsbygden ökade kraftigt i fjol eftersom utvecklingsprogrammet för jordbruket godkändes först i slutet av 2014, vilket betyder att största delen av stöden försenades. Ökningen berodde alltså främst på bytet av programperioderna.

Inkomsterna i anslutning till Horisont 2020 -programmet ökade med nästan 76 miljoner euro. Programmet finansierar europeiska forsknings- och investeringsprojekt.

Finlands strukturpolitiska stöd minskade däremot ytterligare. De minskade med nästan 144 miljoner euro jämfört med 2014. Utvecklingen återspeglar det faktum att de strukturpolitiska stöden i allt större mån riktas till de fattigaste EU-länderna.

Betalningarna till EU minskade

Finland betalade sammanlagt 1 729 miljoner euro till EU i fjol. Betalningarna minskade med 48 miljoner euro jämfört med 2014. Finlands andel av Storbritanniens betalningslättnad uppgick i fjol till 135 miljoner euro, vilket var ungefär 7,8 procent av Finlands betalningar till EU-budgeten.

Finland tog i fjol ut 167 miljoner i tullar och sockeravgifter på EU:s vägnar. Ett uppbördsarvode på 25 procent, ca 42 miljoner euro, intäktsfördes i statsbudgeten.

Holland största nettobetalaren, Bulgarien nettomottagare

De största nettobetalarna i förhållande till bruttonationalinkomsten var i fjol Holland (0,54 procent), Sverige (0,48 procent) och Tyskland (0,46 procent). Samma länder toppade listan även 2014, dock så att Tyskland var före Sverige.

De största nettobetalarna per capita är Sverige (225 euro per invånare), Holland 218 euro) och Storbritannien (177 euro). Figur 2.

De största nettomottagarna i förhållande till bruttonationalinkomsten var i fjol Bulgarien (5,33 procent), Ungern (4,38 procent) och Slovakien (4,07 procent). År 2014 var länderna i fråga Ungern, Bulgarien och Litauen.

Stödbeloppet per capita var störst i Slovakien (571 euro per invånare), Tjeckien (540 euro per invånare) och i Ungern (470 euro).

EU:s inkomster och utgifter 2000–2015 (kommissionens webbplats, på engelska)

Förfrågningar:

Panu Kukkonen, budgetråd, tfn 02955 30134, panu.kukkonen(at)vm.fi