Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Fel i budgetpropositionen: avgifterna inom småbarnspedagogik höjs inte

Finansministeriet
16.9.2016 15.45
Pressmeddelande

Budgetpropositionen som överlämnades till riksdagen den 15 september som en regeringsproposition innehöll föråldrad information om avgifterna inom småbarnspedagogik. Avgifterna inom småbarnspedagogik kommer till skillnad från ordalydelsen i propositionen inte att höjas.

Budgetpropositionen som överlämnades till riksdagen den 15 september som en regeringsproposition innehöll föråldrad information om avgifterna inom småbarnspedagogik. Avgifterna inom småbarnspedagogik kommer till skillnad från ordalydelsen i propositionen inte att höjas.

Finansministeriet beklagar felet. Förklaringen till kapitel 29.10 i budgetpropositionen innehöll en gammal text om avgifterna inom småbarnspedagogik.

Saken har uttryckts korrekt i den allmänna motiveringen (punkt 7.1. Ändringarna i betalningsgrunderna). Regeringen har beslutat att inte verkställa höjningarna av avgifterna inom småbarnspedagogik. De lättnader i småbarnspedagogikavgifterna för låginkomstfamiljer med 2-3 personer som ingick i regeringspropositionen som syftade till att förbättra arbetandets sporrande inverkan förverkligas dock. Ändringen beräknas minska på avgiftsintäkterna med 10 miljoner euro på årlig nivå.

Tilläggsuppgifter

Liinu Lehto, kommunikationsdirektör, tfn 02955 30211, liinu.lehto(at)vm.fi