Hoppa till innehåll
Media

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen
Tarastis arbete utgör ett gott underlag för beslutsfattandet

finansministeriet
Utgivningsdatum 26.1.2016 9.01
Pressmeddelande

Minister Lauri Tarastis utredning utgör enligt kommun- och reformminister Anu Vehviläinen ett gott underlag för regeringens beslutsfattande när det gäller att samordna statens regionförvaltning och landskapsförvaltningen.

- Utredaren Tarasti har på ett berömligt sätt genomgått de nya landskapens roll och uppgifter inom en stram tidtabell. Det är lätt att instämma i principen om begriplig, enklare och enhetligare förvaltning, sade Vehviläinen då hon mottog utredare Tarastis rapport.

De uppgifter som föreslås bli överförda från ministerierna utgör enligt Vehviläinen ett gott underlag för fortsatt beredning. Hon hoppas emellertid att regeringen ännu för egen del bedömer om de föreslagna uppgiftsöverföringarna är tillräckliga för samtliga ministeriers del.

- Det är viktigt att man också hör lanskapens åsikt om uppgifterna som överförs. Om t.ex. alla kommuner i ett landskap ville åta sig ordnandet av den yrkesinriktade utbildningen så borde detta vara möjligt, säger Vehviläinen.

Vehviläinen instämmer med utredare Tarastis åsikt om att avtal och dialog borde spela en större roll inom den statliga styrningen av landskapen.

Regeringen bör enligt Vehviläinen framför allt besvara följande fyra frågor i samband med utvärderingen och bearbetningen av Tarastis arbete: hur garanterar man verkligt självstyre i landskapen, hurdan är förhållandet mellan landskap och kommuner och hur ska man ordna finansieringen av och egendomsarrangemangen i landskapen. Den femte "jokerfrågan" är enligt Vehviläinen hur man i samband med landskapsreformerna klarar av att beakta personalens, de olika aktörernas, organisationernas och samarbetsgruppernas aspekter på ett tillräckligt sätt.

- Det är viktigt att medborgarna, kommunerna, landskapen, staten samt företagen, organisationerna och de andra aktörerna agerar i interaktion och förbinder sig till utstakandet, förverkligandet och genomförandet av innehållet i reformen, säger Vehviläinen.

Regeringen har som mål att sända de primära lagarna om sote- och landskapsreformen på remiss i april.

Ytterligare upplysningar:

Sami Miettinen, minister Vehviläinens specialmedarbetare, tfn 046 923 4695

Anu Vehviläinen Förvaltningspolitiken Kommunärenden aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit