Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Läget med förfarandet som gäller Tullen

Finansministeriet
25.1.2017 15.37 | Publicerad på svenska 25.1.2017 kl. 16.32
Nyhet

Finansministeriet fick veta idag att riksdagens biträdande justitieombudsman beslutat att be finansministeriet redogöra för åtgärderna vid det disciplinära förfarande som vidtagits för att utreda hur Tullens generaldirektör agerat i fråga om Tullens kommunikationsdirektör.Finansministeriet har ännu inte fått någon begäran om utredning, men redogör gärna för åtgärderna.

Utredningsprocessen inleddes i höstas efter att ministeriet fått en i 28 § i arbetarskyddslagen avsedd anmälan från Tullen. Ministeriet har utrett saken grundligt genom att höra både vederbörande och andra parter. Processen ska slutföras nästa vecka efter en rättlig prövning, varvid man även informerar om saken nästa gång.