Hoppa till innehåll
Media

Tjänsten som understatssekreterare söktes av 6 personer

finansministeriet
Utgivningsdatum 21.11.2022 15.26
Pressmeddelande

Tjänsten som understatssekreterare för internationella ärenden och finansmarknadsärenden söktes inom utsatt tid av 6 personer. Tjänsten tillsätts från och med den 1 januari 2023.

Följande personer sökte tjänsten som understatssekreterare för viss tid:

  • Markku Alanne

  • Timo Kiviaho

  • Peter Marks

  • Leena Mörttinen

  • Johanna Niemi

  • Katariina Juhola

Understatssekreteraren för internationella ärenden och finansmarknadsärenden leder och samordnar särskilt beredningen av ärenden som hör till verksamhetsområdet för finansmarknadsavdelningen, EU-sekretariatet och enheten för internationella finansiella ärenden samt beredningen av ärenden som behandlas vid Europeiska unionens ekonomiska och finansiella kommitté. Understatssekreteraren leder och utvecklar dessutom beredningen av ärenden och som gäller Europeiska unionens egna medel, den fleråriga budgetramen och den årliga budgeten. Understatssekreteraren leder också resultatstyrningen av Verket för finansiell stabilitet.

Tjänsten som understatssekreterare tillsätts för en viss tid, dock högst för fem år.


Ytterligare information:
Statssekreteraren som kanslichef Juha Majanen, tfn 02955 30247, juha.majanen(at)gov.fi

Pressmeddelandet uppdaterat 22.11. kl. 8.30: Sökande Katariina Juhola, som lämnade in en ansökan inom den utsatta tiden till ministeriets registratorskontor, har tillagts.

Ministeriet Staten som arbetsgivare