Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Tjänsten som Valtoris verkställande direktör söktes av 17 personer

Finansministeriet
5.2.2021 10.47
Pressmeddelande

Tjänsten som verkställande direktör för Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori söktes inom den utsatta tiden av 17 personer. Avsikten är att tjänsten tillsätts från och med den 1 maj 2021 för en viss tid på fem år.

Följande personer sökte tjänsten:

 • Antti Ahonen
 • Markus Asikainen
 • Mika Helenius
 • Päivi Hietanen
 • Paula Kujansivu
 • Tero Latvakangas
 • Piotr Lehtonen
 • Jarno Limnéll
 • Marko Manninen
 • Jarkko Oksala
 • Markku Raitio
 • Jukka Rautanen
 • Kaija Sellman
 • Erik Semenius
 • Kimmo Suopajärvi
 • Jukka Tamminen
 • Jari Virtanen

Valtori är ett ämbetsverk inom finansministeriets förvaltningsområde som producerar icke branschspecifika IKT-tjänster inom statsförvaltningen samt informations- och kommunikationstekniska tjänster och integrationstjänster som uppfyller kraven på hög beredskap och säkerhet.

Ytterligare information:
Päivi Nerg, understatssekreterare, tfn 02955 30149, paivi.nerg(at)vm.fi