Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Remissrespons
Bekanta dig med utlåtandena om mervärdesskatten på elektroniska publikationer

Finansministeriet
27.11.2018 9.52
Nyhet

Finansministeriet begärde utlåtanden om mervärdesskatten på elektroniska publikationer den 30 oktober. Remisstiden löpte ut fredagen den 23 november.

Utlåtandena och andra dokument (projektsidorna)

Lättad mervärdesbeskattning för e-publikationer under beredning (nyhet 30.10.)

Ytterligare information:

Risto Sakki, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30294, risto.sakki(at)vm.fi