Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp vill förtydliga verksamhetsrättigheterna för representanter för masskuldebrevsinnehavare

finansministeriet
Utgivningsdatum 1.7.2016 12.17
Pressmeddelande

En sakkunniggrupp föreslår lätt reglering av representanter för masskuldebrevsinnehavare. Målet med den nya lagstiftningen är bland annat att öka rättssäkerheten och att effektivisera masskuldebrevsmarknaderna.

Masskuldebrevsinnehavare representeras av företag som företräder placerarna gentemot emitterarna, dvs. företagen som söker finansiering. Det kan till exempel vara fråga om värdepappersföretag eller företag som grundats för detta ändamål.

Arbetsgruppen föreslår en kort ramlag om representanter för masskuldebrevsinnehavare som förtydligar representantens verksamhetsrättigheter. Representanten ska enligt förslaget bl.a. ha rätt att

  • på masskuldebrevsinnehavarnas vägnar väcka talan mot emittenter eller andra aktörer
  • föra talan för masskuldebrevsinnehavarna vid rättegångar
  • begära emittenter i konkurs
  • representera masskuldebrevsinnehavare och föra talan för dem vid emittentens konkurs
  • administrera säkerheterna för masskuldebrevet.

Representantens befogenheter, rätter och skyldigheter baserar sig nuförtiden till stor del på villkoren i masskuldebrevet eller annat avtal som har ett samband med masskuldebrevet. Dessa har varit föremål för rättsliga oklarheter, vilket nu åtgärdas genom den föreslagna lagstiftningen.

Mångsidigare finansieringsmöjligheter för företag

En välfungerande representantmodell

  • minskar på transaktionskostnaderna
  • förbättrar masskuldebrevsinnehavarnas tillgång till information om emittenten och läget med placeringen
  • effektiviserar kommunikationen mellan emittenten och masskuldebrevsinnehavarna
  • påskyndar fattandet av viktiga beslut i eventuella problemsituationer

Finansminister Petteri Orpo betraktar projektet som ett viktigt steg i riktning mot mångsidigare finansmarknader.

– Vårt mål är att skapa smidigare masskuldebrevsmarknader i Finland så att små och medelstora företag kunde få flera finansieringsalternativ. Detta projekt och vårens proposition om en gräsrotsfinansieringslag siktar mot samma mål: vi vill förstärka finansieringen och kommersialiseringen av nya innovationer, och därigenom även sysselsättningen, säger minister Orpo.

En välfungerande representantsmodell skulle enligt arbetsgruppens uppskattning också öka på utländska investerares intresse i finländska bolag.

Investerarskyddet förbättras

Den nuvarande regleringen innehåller enligt arbetsgruppen inte några betydande brister i fråga om investerarskyddet. Många av förändringarna i förslaget förbättrar emellertid investerarskyddet och ökar rättssäkerheten.

Gruppen har fäst särskild uppmärksamhet vid möjligheten att förbättra småinvesterares delaktighet på masskuldebrevsmarknaderna. Utnyttjandet av en representant kan minska på de juridiska riskerna och kostnaderna med administrering av gräsrotslån.

Remissbehandling inleds

Finansministeriet skickade arbetsgruppens förslag till en regeringsproposition på remiss den 1 juli. Remisstiden går ut den 9 september.

Arbetsgruppen har fått respit till den 2 januari. Arbetsgruppen kommer under den kvarvarande tiden att finslipa regeringspropositionen på basis av remissresponsen. Dessutom ska man utvärdera eventuella andra åtgärder i syfte att utveckla masskuldebrevsmarknaderna.

Lagen om representanter för masskuldebrevsinnehavare hör till regeringens spetsprojekt.

Arbetsgruppspromemoria (på finska)

Pressmeddelande om tillsättande av arbetsgruppen (26.2.2015)

Förfrågningar:

Aki Kallio, konsultativ tjänsteman, arbetsgruppens generalsekreterare, tfn 02955 30477, aki.kallio(at)vm.fi

Jarno Tepora, professor i civilrätt (emeritus), arbetsgruppens ordförande, jarno.tepora(at)helsinki.fi

Specialmedarbetare Mikko Kortelainen, tfn 050 301 8334, mikko.kortelainen(at)vm.fi