Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Föreskrifterna om finansieringsbranschens beredskap inför undantagsförhållanden preciseras

Finansministeriet
1.2.2017 14.25
Pressmeddelande

Arbetsgrupp bereder kraftigare myndighetsåtgärder för styrningen av finansieringsbranschens beredskap inför undantagsförhållanden.

Finansministeriet tillsatte onsdagen den 17 januari en arbetsgrupp som ska bereda förnyandet av lagstiftningen som gäller finansbranschens beredskap inför undantagsförhållanden.

Flera företag inom finansbranschen tillhandahåller tjänster som är kritiska med tanke på samhällets vitala funktioner, och som måste säkerställas under alla omständigheter. Dessa företag har därför en lagstadgad skyldighet att se till att verksamheten kan pågå oavbrutet även under undantagsförhållanden.

"Det förändrade säkerhetsläget och de nya sårbarheterna som följer av den tekniska utvecklingen bör tas på allvar. Vi kan inte kompromissa med de vitala samhällsfunktionerna ens i krissituationer. Medborgarnas vardag bör tryggas även under svåra omständigheter", motiverar finansminister Petteri Orpo.

Myndigheternas förmåga att styra finansbolags beredskap inför undantagsförhållanden har visat sig vara bristfällig, och beredskapsnivån uppfyller inte de utsatta målen till alla delar. Bristerna inom beredskapen utgör en risk när det gäller säkerställandet av samhällets vitala funktioner, speciellt med tanke på förändringarna i Finlands säkerhetspolitiska miljö.

Beredskapsbestämmelserna bör därför preciseras och uppdateras. Arbetsgruppen som tillsatts av finansministeriet ska bereda lagstiftningsändringarna som förstärker myndigheternas behörighet i fråga om styrningen av beredskapen inför undantagsförhållanden inom finansieringsbranschen. Arbetsgruppen har representanter för de centrala myndigheterna och experter från branschen.

Ytterligare information:

Jaakko Weuro, Arbetsgruppens ordförande, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30302, jaakko.weuro(at)vm.fi