Hoppa till innehåll
Media

Utredning
Utredning: Beviljande av statsbidrag för organisationers medelsanskaffning värt att överväga

finansministeriet
Utgivningsdatum 13.3.2023 10.02
Nyhet

Många organisationer är intresserade av medelsanskaffning men upplever att de inte har tillräckliga resurser för det. Utveckling av organisationernas medelsanskaffning med hjälp av prövningsberoende statsbidrag är ett sätt att stärka det civila samhällets resurser.

Finansministeriet utvärderar prövningsberoende statsunderstöd som ett sätt att stödja organisationernas medelsanskaffning och utvecklandet av den. Finansministeriet publicerade utredningen den 13 mars.  

Medelsanskaffningen utmanar och belönar organisationer

Föreningsverksamheten och organisationernas verksamhetsmiljö är i förändring. Organisationerna samlar in medel för sin egentliga verksamhet genom medelsanskaffning. Medelsanskaffningen är också ett sätt för dem att förbereda sig inför framtiden. Även om medelsanskaffningen professionaliseras är den fortfarande osäker och fördelarna med att utveckla den realiseras inte omedelbart. 

Människor har en vilja att hjälpa. De medel som samlats in genom organisationernas medelsanskaffning har ökat under de senaste åren, men Finland ligger fortfarande långt efter jämfört med andra länder om man granskar hur människor donerar pengar till välgörenhet. Det verkar också som om förutsättningarna för resultatrik medelsanskaffning eller resultaten av medelsanskaffningen koncentreras till en del av organisationerna.  

”Ett autonomt och livskraftigt civilsamhälle är en viktig del av en välfungerande rättsstat och en stabil demokrati. Organisationernas medelsanskaffning måste utvecklas på ett sätt som lämpar sig för olika organisationer. Utvecklingen av medelsanskaffningen minskar inte betydelsen av offentlig finansiering som beviljas organisationer”, konstaterar ordföranden för arbetsgruppen som gjorde utredningen, konsultative tjänstemannen Niklas Wilhelmsson från justitieministeriet. .  

Beviljande av statsunderstöd för medelsanskaffning

Statsbidragsmyndigheterna beviljar statsunderstöd i regel för organisationernas egentliga verksamhet. Statsbidragsmyndigheten kan enligt rapporten bevilja organisationer statsunderstöd efter egen prövning även för medelsanskaffning. Statsbidragsmyndigheten förfogar över olika medel för detta ändamål. Dessa medel utvärderas i rapporten. Vid prövningen av ändamålet med statsunderstödet ska man bedöma användningen av offentliga medel och ta i beaktande de ramvillkor som hänför sig till beviljandet av statsunderstöd. Användningen av statsunderstöd är dessutom föremål för olika villkor och begränsningar. 

När statsunderstödsverksamheten utvecklas, är det nödvändigt att fästa uppmärksamhet vid organisationernas autonomi och verksamhetsförutsättningar. Utveckling av medelsanskaffningen med hjälp av statsunderstöd är ett sätt att skapa nya möjligheter för organisationerna att fungera i samhället. Det kräver att organisationerna tar initiativ och är aktiva”, tillägger Wilhelmsson.     
  
Utredningen grundar sig på genomförandet av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Dessutom svarar den mot uppgifter som finansministeriets statsunderstödsprojekt fick vid beredningen av finansieringsmodellen för aktiviteter som finansieras med avkastningen av penningspelsverksamheten.  

Mer information: 
Mikko Lehtonen, specialsakkunnig, finansministeriet, tfn 0295 160 197, [email protected]