Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministeriet, Trafi och Skatteförvaltningen informerar
Utsläppsmätningen för nya personbilar ändras

Finansministeriet
7.7.2017 12.51
Pressmeddelande

I september kommer ett i dag 7.7.2017 publicerat EU-direktiv att ändra sättet för utsläppsmätningar vid typgodkännandet av personbilar, berättar Trafi, Skatteförvaltningen och finansministeriet. Den nya WLTP-utsläppsmätningsmetoden används för att mäta bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen (CO2) hos nya förstaregistrerade personbilar.

Syftet med ändringen av mätningsmetoden är att få verklighetstrognare bränsleförbrukningsuppgifter och utsläppsvärden för bilarna. Den nya WLTP-utsläppsmätningsmetoden förväntas ge i genomsnitt 20 procent högre CO2-värden jämfört med nuvarande mätningsmetod. Övergången till de nya CO2-värdena sker i sakta mak.

Bilaffärerna börjar troligtvis sälja förstaregistrerade bilar enligt den nya mätningsmetoden nästa höst, uppskattar Trafi.

”Under övergångsperioden till slutet av 2020 ges nya personbilar för det mesta två CO2-värden i registret: WLTP-värdet och det kalkylerade CO2-värdet som motsvarar den nuvarande mätningsmetoden. Formeln för uträkningen av det kalkylerade värdet fastställs i EU-direktivet berättar Trafis enhetschef Marko Sinerkari.

För närvarande innebär mätningssättet inga ändringar i beskattningen

Bilens koldioxidutsläpp påverkar den årliga fordonsskatten och den bilskatt som betalas i samband med förstaregistreringen.

Ändringen av mätningsmetoden gäller endast nya förstaregistrerade bilar och påverkar inte genast CO2-värdet hos bilar som används och inte heller den årliga fordonsskatten för dessa. Däremot kommer nya personbilar att ha två CO2-värden under övergångsperioden.

”Skatteförvaltningen som sköter bilsbeskattningen och Trafi som tar hand om fordonsbeskattningen anser att det lägre, dvs. i praktiken det kalkylerade värdet som motsvarar dagens mätningsmetod, kommer att användas i beskattningen under övergångsperioden. Ändringen av mätningsmetoden kommer därmed inte märkbart att påverka bilskattens och fordonsskattens belopp under övergångsperioden”, berättar finansministeriets rådgivande tjänsteman Markus Teräväinen

Efter övergångsperioden är det möjligt att ändra bil- och fordonsskattetabellerna så att skattebeloppet i genomsnitt inte ändras på grund av den nya mätningsmetoden. Inga beslut har dock ännu fattats om detta. Ändringsbehovet kan bedömas närmare först sedan då vi har fått utsläppsvärden enligt den nya mätningsmetoden från ett tillräckligt antal nya personbilar.

Ytterligare information:

Trafi: enhetschef Marko Sinerkari, tfn 029 534 5524, marko.sinerkari(at)trafi.fi (CO2-utsläppens mätningsmetod)
enhetschef Tuovi Tervasmäki, tfn 029 5347 216, tuovi.tervasmaki(at)trafi.fi (fordonsbeskattningen)

Skatteförvaltningen: överinspektör Päivi Jokivuori, tfn 029 512 2008, paivi.jokivuori(at)vero.fi (bilbeskattning)

Finansministeriet: rådgivande tjänsteman Markus Teräväinen, tfn 029 553 0719, markus.teravainen(at)vm.fi (skattelagstiftningen)