Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statens arbetsmarknadsverk informerar
Förhandlingsresultat för staten

Finansministeriet
31.5.2016 1.21
Pressmeddelande

Statens avtalsparter nådde idag, den 31 maj 2016, ett förhandlingsresultat i enlighet med centralorganisationernas konkurrenskraftsavtal. Avtalet tillämpas på anställningsvillkoren för tjänstemän och arbetstagare vid statliga ämbetsverk och inrättningar från den 1 februari 2017 till den 31 januari 2018. Omkring 73 000 personer arbetar för staten.

Arbetstiden förlängs

 

 

Enligt konkurrenskraftsavtalet genomförs förlängningen av den årliga arbetstiden med 24 timmar så att arbetstiden förlängs för alla statligt anställda med antingen 6 minuter per dag, 30 minuter per vecka eller 90 minuter på tre veckor. Arbetstiden förlängs också för vissa andra personalgrupper på samma sätt.

Semesterpenningen skärs ned tillfälligt

Enligt konkurrenskraftsavtalet skärs semesterpenningen ned med 30 procent under 2017–2019.

Lokala avtal

Förutsättningarna för lokala avtal inom staten förbättras på följande sätt:

  • Användningen av lokala arbetstidsbanker främjas så att allt flera har möjligheten att använda dem för att jämna ut arbetsbördan. Det har funnits avtal som möjliggjort arbetstidsbanker inom staten sedan 20 år tillbaka.
  • Staten avtalade också om nya lokala anpassningsinstrument när ämbetsverk stöter på ekonomiska svårigheter. Det är viktigt att ämbetsverkens ledning har tillgång till flera alternativ att tillsammans med förtroendemannen finna utvägar för att stabilisera ekonomin. Samtidigt måste förtroendemannen få bättre förutsättningar att agera i dessa situationer.

Konkurrenskraftsavtalets villkor gällande sektorspecifika förhandlingar om kollektivavtal har uppfyllts

Syftet med konkurrenskraftsavtalet för arbetsmarknaden är att förbättra det finländska arbetets och företagens konkurrenskraft, att öka tillväxten och skapa nya arbetstillfällen. Avtalet stöder också anpassningen av den offentliga ekonomin. Ett villkor för att avtalet ska träda i kraft är att det ersätter de så kallade tvångslagarna. Genom avtalet strävar man också efter att främja lokala avtal.

Den 1 juni 2016 bedömer arbetsmarknadens centralorganisationer avtalets omfattning och de åtgärder som staten meddelat att den vidtar för att stödja uppkomsten av avtalet. Därefter meddelar de gemensamt statsrådet sin uppfattning om omfattningen och om hur lokala avtal ska främjas. Centralorganisationernas beslutande organ behandlar förhandlingsresultaten den 3 juni 2016.

I fall arbetsmarknadens centralorganisationer efter den 31 maj konstaterar att ett konkurrenskraftavtal inte uppstår, förfaller merparten av förhandlingsresultaten. Om så sker blir följande förhandlingsomgång inom staten aktuell i slutet av hösten 2016, eftersom den gällande avtalsperioden löper ut den 31 januari 2017.

Det statliga kollektivavtal som baserar sig på konkurrenskraftsavtalet undertecknas i juni om de övriga villkoren för konkurrenskraftavtalet uppfylls.

Ytterligare information:       
Juha Sarkio
statens arbetsmarknadsdirektör
tfn 02955 30031

Seija Petrow
förhandlingsdirektör
tfn 02955 30100

 

                                           

                                     

Anu Vehviläinen Finansministeriet