Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statsrådet godkände statens tjänstekollektivavtal

Finansministeriet
15.3.2018 14.03
Pressmeddelande

Finansministeriet och de huvudavtalsorganisationer som företräder de statsanställda undertecknade den 9 mars 2018 statens tjänste- och arbetskollektivavtal för avtalsperioden 1.2.2018–31.3.2020. Avtalet är i linje med den så kallade allmänna linjen på arbetsmarknaden.

Statsrådet godkände statens tjänstekollektivavtal den 15 mars 2018. Tjänste- och arbetskollektivavtalen underställs ännu riksdagens finansutskott för godkännande, eftersom de medför sådana tilläggsutgifter som kräver riksdagens beslut.

Genom det tjänste- och arbetskollektivavtal som nu ingåtts för perioden 2018–2020 förnyas det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet samt tjänste- och kollektivavtalen om arbetstider, semestrar och om ersättning för resekostnader. Genom avtalet på central nivå förnyas även tjänste- och arbetskollektivavtalen för enskilda avtalsområden.

Avtalets kostnadseffekter cirka 176 miljoner euro 2018–2020

Den totala kostnadseffekten för hela avtalsperioden (2 år och 2 mån.) är cirka 175,9 miljoner euro. Av denna summa uppgår tjänstemännens andel till 159,5 miljoner euro och arbetstagarnas andel till 16,4 miljoner euro.

Lönerna höjs fr.o.m. den 1 april 2018 med en generell höjning på 1,00 procent samt fr.o.m. den 1 juni 2018 med en ämbetsverkspott på 0,60 procent. De löner som bestäms som totala löner i euro justeras med en generell höjning på 1,00 procent fr.o.m. den 1 april 2018.

Lönerna höjs fr.o.m. den 1 april 2019 med en generell höjning på 1,10 procent, dock minst 24 euro, och med en ämbetsverkspott på 0,75 procent fr.o.m. den 1 april 2019. De löner som bestäms som totala löner i euro justeras med en generell höjning på 1,10 procent, dock med minst 30 euro. I januari 2019 betalas en engångspott som baserar sig på effektivitet.

Ytterligare upplysningar:
Seija Petrow, förhandlingsdirektör, tfn 0295 530 100, [email protected]

Finansministeriet Staten som arbetsgivare