Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU-möten
Finansministrarna diskuterar beskattningen av digital ekonomi samt fördjupandet av EMU

Finansministeriet
6.9.2018 11.10
Pressmeddelande

Finansminister Petteri Orpo företräder Finland vid EU-mötena i Wien.

EU-ländernas finansministrar håller ett informellt möte i Wien den 7-8 september. På dagordningen finns bland annat EU-kommissionens förslag om rättvis beskattning av digital ekonomi.

Diskussionen förväntas fokusera på förslaget om att EU beskattar storföretags vissa särskilda digitala tjänster enligt en skattesats på tre procent på basis av omsättningen. Finland vill säkerställa att det också i den digitala ekonomin betalas skatt för företagsverksamhet på det ställe där värde uppstår.

EU-kommissionens pressmeddelande (21.3.)

Ministrarna behandlar EMU och virtuella valutor

Fördjupandet av ekonomiska och monetära unionen (EMU) tas upp då ministrarna diskuterar EU:s investeringsprogram, investeringsstabiliseringsfunktionen och stödprogrammet för strukturreformer.

Finansministrarna behandlar också riskerna och möjligheterna med virtuella valutor. Finland understöder åtgärder som främjar tillgången till innovativa finansiella tjänster. Man bör samtidigt naturligtvis se till att framför allt investerarskyddet och dataskyddet håller tillräckligt hög nivå.

De stigande räntornas inverkan på den finansiella stabiliteten tas också upp vid mötet.

Ny lagstiftning om virtuella valutor föreslås – brottsbekämpning underlättas (nyhet 14.6.)
Ytterligare information om mötesteman (ordförandelandet Österrikes webbplats, på engelska)

Eurogruppen diskuterar bankunionen

Eurogruppen fortsätter fredagen den 7 september diskussionen om fördjupandet av EMU i enlighet med riktlinjerna från eurotoppmötet i juni. Diskussionen kommer att föras i utvidgad sammansättning, dvs. alla EU-länder förutom Storbritannien deltar.

EMU-diskussionen förväntas fokusera på beredskapsarrangemangen för bankunionens gemensamma resolutionsfond. Syftet med arrangemanget är att säkerställa finansieringen av resolutionen ifall medlen som insamlats i en gemensam fond inte räcker till.

På eurogruppens agenda finns dessutom en diskussion om effektiv allokering av arbetskraften, uppföljningen efter Portugals låneprogram samt en diskussion med ordföranden för Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor.

Suomi sai eurohuippukokouksessa keskeisiä tavoitteitaan läpi – nyt tarvitaan määrätietoista jatkotyötä (statsminister Sipiläs kolumn på finska 29.6., statsrådets webbplats)
Regeringen: Fullbordandet av bankunionen kräver minskning av risker (nyhet10.11.2017)
Eurogruppens förhandsmeddelande (uppdateras efter mötet)

Ytterligare information:

Martti Salmi, finansråd, tfn 0400 510 304, martti.salmi(at)vm.fi
Elisa Tarkiainen, ministerns specialmedarbetare (mediekontakterna i Wien), tfn 0400 774 789, elisa.tarkiainen(at)vm.fi

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av konstellationerna i Europeiska unionens råd. Ekofinrådet fattar beslut om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, ofta i samarbete med Europaparlamentet. I uppgifterna ingår också samordning av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar. Ministrarna sammanträder vid sidan av de formella mötena informellt två gånger om året.

Eurogruppen är ett inofficiellt organ med uppgift att samordna euroländernas ekonomiska politik och främja ekonomisk tillväxt. Till gruppen hör euroländernas finansministrar. Eurogruppen tar fram politiska riktlinjer men fattar inte beslut om till exempel lagstiftningen.

Beskattning Finansmarknaderna Finanspolitiken Petteri Orpo