Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministrarna diskuterar klimatfinansieringen och fördjupandet av Ekonomiska och monetära unionen

Finansministeriet
6.10.2017 15.00
Pressmeddelande
Arkivbild: EU

EU-ländernas finansministrar behandlar klimatfinansieringen och beskattningen av den digitala ekonomin i Luxemburg tisdagen den 10 oktober. På eurogruppens dagordning på måndagen står bland annat Europeiska stabilitetsmekanismens roll i fördjupandet av Ekonomiska och monetära unionen. Finansminister Petteri Orpo representerar Finland vid de båda mötena.

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) ska godkänna slutsatser om klimatfinansieringen. EU har förbundit sig till att genomföra sina förpliktelser. Samtidigt finns det emellertid ett behov av att utvidga den finansiella basen. Ett viktigt mål är att göra finansiella flöden förenliga med hållbar utveckling med tanke på klimatet.

Genomförandet av klimatavtalet från Paris fortsätter under klimatkonferensen i Bonn i november. Genom sina slutsatser bekräftar rådet EU:s förhandlingsmandat om finansieringen. Finland godkänner förslaget till slutsatser.

Rättvis och effektiv beskattning av digital ekonomi

Europeiska kommissionen ska för rådet föredra sin plan för hur man kan skapa ett rättvist och effektivt beskattningssystem för den digitala inre marknaden. Rådet har för avsikt att ge slutsatser om ärendet i december.

Finland anser att det är viktigt att lösningarna är globala. Finland är emellertid berett att undersöka alternativen och att diskutera olika lösningar för beskattningen av den digitala ekonomin.

Rådet får också ta del av EU-kommissionens meddelande om en reform av mervärdesskattesystemet. Reformens mål är bland annat att motarbeta bedrägerier och underlätta handel mellan EU-länderna.

Därtill har rådet för avsikt att diskutera erfarenheter av den europeiska planeringsterminen och eventuella utvecklingsförslag. På agendan står också deltagandet i G20-ländernas möte för finansministrar och centralbankschefer och i Internationella valutafondens årsmöte.

Rådets pressmeddelande (uppdateras efter mötet)
Kommissionens pressmeddelande om beskattningen av den digitala ekonomin (på engelska)
Kommissionens pressmeddelande om mervärdesskatt (på engelska)

Eurogruppen diskuterar Europeiska stabilitetsmekanismens roll

Fördjupandet av Ekonomiska och monetära unionen (EMU) tas upp i eurogruppen när ministrarna diskuterar Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM).

Finland anser att ESM har lyckats i sitt uppdrag och att den på ett betydande sätt bidragit till att stabilisera situationen inom euroområdet. Angående euroområdets utveckling framhåller Finland investerarnas ansvar och motsätter sig utvidgandet av delat ansvar.

Andra ärenden på eurogruppens dagordning är översynen av Portugals makroekonomiska anpassningsprogram som avslutades 2014 och finansieringen av skattekilen i skatten på arbete.

Eurogruppens pressmeddelande (uppdateras efter mötet)

Ytterligare information:

Susanna Ikonen, finansråd, tfn 02955 30049, susanna.ikonen(at)vm.fi

Rådet förekonomiska och finansiella frågor, Ekofinrådet, är en av konstellationerna i Europeiska unionens råd. Ekofinrådet fattar beslut om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, ofta i samarbete med Europaparlamentet. I uppgifterna ingår också samordning av medlemsländernas ekonomiska politik. I Ekofinrådet sammanträder EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett inofficiellt organ med uppgift att samordna euroländernas ekonomiska politik och främja ekonomisk tillväxt. Till gruppen hör euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer, men den fattar inte beslut om till exempel lagstiftning.

Beskattning Finanspolitiken Petteri Orpo