Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Mervärdesbeskattningen inom e-handel förenklas

Finansministeriet
5.12.2017 12.12
Nyhet
Bild: EU

EU-ländernas finansministrar kom tisdagen den 5 december överens om förnyandet av mervärdesbeskattningen inom e-handel. Reformen förenklar betalningen av mervärdesskatt till olika EU-länder.

Den särskilda ordningen för e-tjänster utvidgas till att omfatta försäljningen av andra tjänster samt näthandel med varor både inom EU och med länder utanför EU.  Försäljarna kan i fortsättningen betala mervärdesskatt till samtliga EU-länder via ett enda centraliserat elektroniskt system. Momsfriheten för mindre varuleveranser från länder utanför EU slopas, eftersom den diskriminerar aktörer i EU-länderna. Ändringarna träder i kraft fr.o.m. början av 2021.

Målet med reformen är att minska på företagens administrativa utgifter, att förbättra EU-företagens konkurrenskraft och att garantera effektiv beskattning av e-handel.

EU-ländernas finansministrar behandlade förslagen vid Ekofinrådets möte tisdagen den 5 november. Finansminister Petteri Orpo företrädde Finland i Bryssel.

EU-rådets pressmeddelande
Regeringen understöder förenklad momsbeskattning av gränsöverskridande e-handel (nyhet 12.11)

Ytterligare information:

Risto Sakki, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30294, risto.sakki(at)vm.fi
Tuula Karjalainen, specialsakkunnig, tfn 02955 30553, tuula.karjalainen(at)vm.fi
Elisa Tarkiainen, ministerns specialmedarbetare, tfn 0400 774 789, elisa.tarkiainen(at)vm.fi

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av EU-rådets sammansättningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med EU-parlamentet. Uppgifterna inkluderar koordinering av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Beskattning Petteri Orpo