Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Tjänsten som Skatteförvaltningens generaldirektör söktes av 7 personer

Finansministeriet
25.10.2017 10.15
Pressmeddelande

Finansministeriet tog inom den utsatta tiden emot sju ansökningar till tjänsten som Skatteförvaltningens generaldirektör. Tjänsten tillsätts från och med den 1 januari 2018 för en bestämd tid på fem år.

Personerna som ansökte till tjänsten:

  • Alamäki, Sanna
  • Heikura, Markku
  • Hynninen, Marianne
  • Kemell, Ann-Mari
  • Lindgren, Juha
  • Lähteenoja, Pentti
  • Pirinen, Arto

Skatteförvaltningen är en riksomfattande service- och sakkunnigorganisation som sköter om uppbörden av skatter åt samhället. Den hör till finansministeriets förvaltningsområde.

Generaldirektören leder Skatteförvaltningen och svarar för att de uppställda målen uppnås. Generaldirektören ska följa utvecklingen inom Skatteförvaltningens verksamhetsområde och vidta åtgärder för att genomföra nödvändiga reformer. Viktiga delområden inom uppdraget som generaldirektör är att trygga verkställandet av beskattningen i en föränderlig verksamhetsmiljö, att främja digitaliseringen av Skatteförvaltningen samt att säkerställa kundorienterad och smidig serviceproduktion.

Ytterligare information:

Helena Tarkka, förvaltnings- och utvecklingsdirektör, tfn 029 5530 141, helena.tarkka(at)vm.fi