FI SV EN

Aktuellt om internationella IKT-ärenden

På denna sida samlas aktuella nyhetspuffar om internationellt samarbete eller nyheter om elektronisk / digital förvaltning. På sidan publiceras också information om Europeiska unionens utlysningar av finansiering för gemensamma digitala projekt.

Finansministeriet deltar i internationellt projekt för certifiering av artificiell intelligens (20.11.2018)

Finansministeriet har anslutit sig till ett internationellt samarbetsprojekt för skapande av certifikat för etisk tillämpning av artificiell intelligens (AI). Det är veterligen det första projekt som skapar globala ramar för pålitligheten hos processer som har ett samband med tillämpningen av AI.

Läs hela nyheten

Indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle: Finland har de bästa offentliga e-tjänsterna i EU (22.5.2018)

Finland toppar den del i EU:s index för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI 2018) som mäter den offentliga förvaltningens e-tjänster. Finland befinner sig bland de tre bästa även i en övergripande jämförelse. Indexet jämför 28 EU-länder inom fem olika delområden.

Läs hela nyheten

Utredning: Kunden är viktigast i de offentliga tjänsterna (7.11.2017)

I utredningen Skötsel av ärenden i den offentliga förvaltningen, där det samlades in internationella erfarenheter, konstateras att utvecklandet och ibruktagandet av elektronisk kommunikation i Finland är på en ganska god nivå vid en jämförelse med läget i andra EU-länder.  Av jämförelseländerna finns det emellertid i synnerhet i Danmark och Sverige många praktiska exempel som kan användas vid utvecklandet av den inhemska elektroniska kommunikationen.  Också Norge, Estland och Nederländerna har sådana erfarenheter av att organisera de offentliga tjänsterna som Finland kan dra nytta av.

Läs hela nyheten

Digitaliseringen inom den offentliga sektorn i Europa siktar mot samma mål: digitala tjänster för alla (6.10.2017)

EU- och EFTA-ländernas ministrar med ansvar för digitalisering antog den 6 oktober i Tallinn en deklaration om gemensamma riktlinjer och mål för den digitala utvecklingen inom den offentliga sektorn i Europa. I deklarationen betonas medborgarnas och företagens rätt till digitala tjänster.

Förvaltningen i Finland digitaliseras planmässigt, precis som i många andra länder i Europa. Riktlinjerna och målen i deklarationen styr Finland och de övriga europeiska länderna åt samma håll. Meningen är att medborgarna och företagen allt mer ska tas med i utvecklingen av e-tjänster.

Läs hela nyheten

Nordiska och Baltiska länderna vägvisare inom den Europeiska digitaliseringen (27.4.2017)

De nordiska och Baltiska ländernas första gemensamma digitaliseringsministermöte och konferensen ”Digital North” ordnades tisdagen den 25 april 2017 i Oslo. Ministrarna undertecknade ett uttalande som utgör grunden för Nordiska ministerrådets koordinering av samarbetet.

Läs hela nyheten

Finland utmärker sig internationellt i fråga om digi (20.4.2017)

Internationella samhälleliga jämförelser om olika länder överskrider nyhetströskeln främst då Finland platsat nära täten. Däremot så syns teknik- eller IKT-jämförelser sällan i media, även om Finland varit framgångsrik även i dessa sammanhang.

Läs hela artikeln i IKT-nyhetsbrevet (på finska)

Minister Vehviläinen: Finland ett av de ledande länderna i fråga om digitalisering – ambitionsnivån höjs ytterligare (15.3.2017)

Finland är ett av föregångarländerna i Europa när det gäller digitalisering. Enligt DESI 2017-indexet (Digital Economy and Society Index), som Europeiska kommissionen låtit utföra, ligger Finland på andra plats genast efter Danmark. Indexet omfattar fem olika delområden.

Läs hela nyheten

Finland och Estland inrättar ett gemensamt institut för utveckling av X-Road-tekniken (7.3.2017)

Samarbetet mellan Finland och Estland intensifieras genom det nya institutet Nordic Institute for Interoperability Solutions. Finland och Estland undertecknade ett avtal om inrättandet av institutet den 7 mars i samband med Estlands president Kersti Kaljulaids statsbesök. Institutet, som ska inrättas i Estland, är en privaträttslig förening och dess mål är att utveckla den X-Road-teknik som används i den digitala informationsleden.

Läs hela nyheten