Sammandrag av remissvaren om värdepappersförvaring färdig

Finansministeriet 23.11.2015 14.00
Pressmeddelande

Finansministeriets sammandrag av remissvaren om öppnandet av värdepappersförvaringen för konkurrens är färdig. Antalet utlåtanden om lagutkastet var sammanlagt 41 stycken; 36 av dem lämnades in inom utsatt tid.

Sammandrag av yttrandena (23.11.)

Utlåtandena (Dokument-mellanbladet)                                                                                                         

Finansministeriet begär utlåtanden om öppnandet av värdepappersförvaringen för konkurrens (pressmeddelande 21.10.)

Öppnandet av konkurrensen inom värdepappersförvaringen

Ytterligare information:

Armi Taipale, lagstiftningsråd, tfn 02955 30399, [email protected]